Tài chính

Cảng Cát Lái (CLL) chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 22%

(VNF) - Ngày 1/10 tới đây, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (HoSE: CLL) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2020.

Cảng Cát Lái (CLL) chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 22%

Cảng Cát Lái (CLL) chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 22%

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 22%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng. Thời gian thanh toán vào 14/10/2021.

Với 34 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Cảng Cát Lái sẽ chi ra khoảng 74,8 tỷ đồng để thực hiện trả cổ tức cho cổ đông.

Điểm lại hoạt động kinh doanh năm 2020, Cảng Cát Lái ghi nhận doanh thu thuần đạt 386 tỷ đồng năm 2020; lợi nhuận ròng đạt gần 97 tỷ đồng và EPS ở mức 2.674 đồng.

Tại thời điểm 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của CLL đạt 124 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn 103,3 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và hơn 60 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

6 tháng đầu năm 2021, theo báo cáo tài chính soát xét, doanh thu thuần của Cảng Cát Lái đạt 136 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ doanh thu dịch vụ cảng biển và dịch vụ vận tải, chiếm khoảng 85 - 87%; lãi sau thuế tỷ đồng 41,3 tỷ đồng và đã hoàn thành 46,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường cổ phiếu CLL vừa lập đỉnh vào ngày 6/9 tại mức giá 36.050 đồng/cổ phiếu. Đóng cửa ngày 10/9, cổ phiếu CLL dừng tại mức 34.600 đồng/cổ phiếu, giảm 4% từ đỉnh song vẫn tăng 12,7% so với hồi đầu năm.

Tin mới lên