Tài chính

Cảng Sài Gòn (SGP): Lãi trước thuế bán niên vượt kế hoạch cả năm, đạt gần 281 tỷ đồng

(VNF) - Giá vốn ghi nhận thấp trong khi doanh thu tăng mạnh, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (UPCoM: SGP) đạt lợi nhuận quý II tăng gần gấp đôi cùng kỳ.

Cảng Sài Gòn (SGP): Lãi trước thuế bán niên vượt kế hoạch cả năm, đạt gần 281 tỷ đồng

Cảng Sài Gòn (SGP): Lãi trước thuế bán niên vượt kế hoạch cả năm, đạt gần 281 tỷ đồng

Doanh thu thuần quý II của SGP đạt gần 377 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn hàng bán chỉ tăng ở mức 45%, giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 42,5% (quý II/2020) lên 36,5%.

SGP đạt gần 160 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong quý II, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, SGP ghi nhận 26 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh, liên kết, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 7,5 tỷ đồng. Theo giải trình, phần lãi này đến từ lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Thị Vải (tăng 324 triệu đồng), Công ty TNHH Korea express Cảng Sài Gòn (tăng 612 triệu đồng) và Công ty LD Dịch vụ Container Quốc tế CSG – SSA (SSIT, tăng 32,62 tỷ đồng).

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng gấp gần 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2020 lên hơn 30,7 tỷ đồng do chi phí nhân viên quản lý tăng 7,7 tỷ đồng đồng thời chi phí dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi cũng tăng 12,1 tỷ đồng.

Chốt quý II, SGP báo lãi sau thuế hơn 139 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với quý II/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SGP đạt hơn 693 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt gần 281 tỷ đồng và 237 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng ở mức 111% và 155%.

Năm 2021, SGP lên kế hoạch doanh thu mục tiêu đạt 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 270 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, SGP đã hoàn thành 58% kế hoạch về doanh thu và vượt kế hoạch về lợi nhuận.

Tổng tài sản của SGP tính đến cuối tháng quý II đạt hơn 5.145 tỷ đồng, tăng 5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 105 tỷ đồng lên giá trị hơn 1.067 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả đạt hơn 2.651 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 13% về hơn 221 tỷ đồng.

Cổ phiếu SGP mở cửa phiên 27/7 ở mức giá 24.900 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 5.300 tỷ đồng.

Tin mới lên