Tài chính

Cao su Tây Ninh (TRC): Lãi ròng tăng 13% trong quý III

(VNF) - Quý III/2020, Cao Su Tây Ninh báo lãi 8,7 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cao su Tây Ninh (TRC): Lãi ròng tăng 13% trong quý III

Cao su Tây Ninh (TRC) báo lãi ròng tăng 13% trong quý III

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (HoSE: TRC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với doanh thu đạt 98 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ 2019.

Mức tăng của giá vốn hàng bán nhanh hơn so với mức tăng của doanh thu, tăng 20% lên 85 tỷ đồng, nên TRC chỉ thu về 13,3 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Biên lãi gộp giảm từ 17,5% xuống 13,5%.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên 2,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (520 triệu đồng). Sau khi khấu trừ các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (không dịch chuyển so với cùng kỳ) TRC lãi ròng 8,7 tỷ đồng, tăng 13%.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, doanh thu của TRC đạt trên 211 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên lãi ròng tăng trưởng 11% lên mức 45,7 tỷ đồng.

Với kế hoạch năm 2020 là 387 tỷ đồng doanh thu và 78 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, TRC mới hoàn thành được 55% mục tiêu doanh thu và 59% mục tiêu lợi nhuận.

Tính tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của TRC là 1.944 tỷ đồng, chủ yếu là các tài sản tài sản dở dang dài hạn (1.022 tỷ đồng). Hệ số vay nợ/vốn chủ sở hữu là 0,25.

Hiện thị giá cổ phiếu TRC đang trong vùng 34.850 đồng/cổ phiếu, tăng 12% so với thời điểm cuối quý II.

Tin mới lên