Đô thị

Cao tốc TP. HCM - Mộc Bài sẽ được đầu tư theo hình thức BOT

UBND TP. HCM đã có văn bản đề nghị được hướng dẫn về thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án, thẩm định đầu tư đối với cao tốc TP. HCM - Mộc Bài.

Cao tốc TP. HCM - Mộc Bài sẽ được đầu tư theo hình thức BOT

Việc xây dựng cao tốc TP. HCM - Mộc Bài trong thời điểm hiện nay là vô cùng cấp thiết.

Ngày 30/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản trả lời UBND TP. HCM về việc hướng dẫn các vướng mắc liên quan đến cao tốc TP. HCM - Mộc Bài.

Các hướng dẫn gồm: thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án cao tốc TP. HCM - Mộc Bài theo hình thức PPP (Hợp đồng BOT).

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao UBND TP làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án như kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP. HCM và UBND tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, UBND TP. HCM có thể nghiên cứu xem xét việc quyết định chủ trương đầu tư của dự án theo hai phương án.

Phương án thứ nhất: Quyết định chủ trương đầu tư trước thời điểm Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư có hiệu lực (1/1/2021). Trong trường hợp này, TP. HCM và Tây Ninh nghiên cứu thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Phương án thứ hai: Quyết định chủ trương đầu tư dự án sau thời điểm Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư có hiệu lực (1/1/2021). Trường hợp này, UBND TP. HCM và UBND tỉnh Tây Ninh thực hiện theo Luật Đầu tư, theo hình thức đối tác công tư và Nghị định hướng dẫn.

Về vấn đề thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng hiện nay chưa có thông báo tổng mức vốn đầu tư công dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trong đó có vốn cân đối ngân sách địa phương nên chưa có căn cứ để xác định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án cao tốc TP. HCM - Mộc Bài trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Trường hợp TP. HCM xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách địa phương trong năm 2020 (thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020) thì TP nghiên cứu khoản 2, Điều 89, Luật Đầu tư công để áp dụng theo quy định.

Tin mới lên