Tiêu điểm

Cắt giảm 384 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải

(VNF) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 767/QĐ - BGTVT ngày 17/4/2018 công bố phương án cắt giảm, đơn giản 384/570 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Cắt giảm 384 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải

Cắt giảm 384 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo Quyết định số 767/QĐ - BGTVT, lĩnh vực hàng không dẫn đầu ngành với số danh mục cắt giảm, đơn giản hóa lên tới 74,36%. Đứng thứ hai là lĩnh vực đường sắt với 73,08%.

Đứng thứ 3 là lĩnh vực đường bộ với số điều kiện cắt giảm, đơn giản tương đương 68,5%. Kế tiếp là các lĩnh vực đường thuỷ (67,34%), hàng hải (65,08%), lĩnh vực đăng kiểm cơ giới đường bộ (61,43%) kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức và kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm (61,74%).

Cũng tại quyết định này, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ vào phương án cắt giảm, đơn giản và kiến nghị thực thi ban hành kèm theo quyết định, nhanh chóng triển khai việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quyết định bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải năm 2018 để kịp trình Chính phủ ban hành trước ngày 30/10/2018.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, lấy ý kiến của doanh nghiệp về trong quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để tránh làm phát sinh thêm các điều kiện gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, quyết định cũng yêu cầu Vụ Pháp chế kiểm tra, giám sát việc thực thi quyết định này, báo cáo kịp thời lãnh đạo Bộ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, Chánh văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các cục có trách nhiệm bố trí đầy đủ các điều kiện để đảm bảo triển khai việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực thi phương án cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Liên quan về việc cắt giảm điều kiện, theo kết quả rà soát mới đây, Bộ Công Thương là đơn vị thực hiện mạnh nhất khi cắt giảm được 675 điều kiện.

Các Bộ có động thái đáng kể trong đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh, gồm: Bộ Xây dựng (đề xuất bãi bỏ 5 ngành nghề không thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 6 ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 183 điều kiện), Bộ Giao thông vận tải (đề xuất cắt giảm 15% trong tổng số 498 điều kiện), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đề xuất cắt 118/345 điều kiện).

Ngoài ra, còn có Bộ Thông tin và Truyền thông (đề xuất cắt giảm, sửa đổi 51/250 điều kiện), Bộ Tài nguyên và Môi trường (đề xuất cắt giảm 76/163 điều kiện)…

Tin mới lên