Ngân hàng

CB trình NHNN hỗ trợ xử lý khoản nợ xấu liên quan đến sân vận động Chi Lăng

(VNF) – Ngân hàng Xây dựng (CB) đề xuất một số kiến nghị, giải pháp trình NHNN xem xét, hỗ trợ xử lý khoản nợ xấu liên quan đến sân vận động Chi Lăng và một số tài sản khác thu hồi từ thi hành án.

CB trình NHNN hỗ trợ xử lý khoản nợ xấu liên quan đến sân vận động Chi Lăng

Sân vận động Chi Lăng từng địa điểm đặt trụ sở của Tập đoàn Thiên Thanh

Ngân hàng Xây Dựng (CB) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo thông tin từ hội nghị, năm 2017, CB đạt tăng trưởng huy động vốn gần 5.000 tỷ đồng; đồng thời thu hồi được trên 5.000 tỷ đồng nợ xấu, trong đó, nhóm nợ riêng lẻ đã thu hồi được trên 500 tỷ đồng (chiếm 50% tổng nợ xấu riêng lẻ), nợ nhóm lớn đã thu hồi hơn 4.700 tỷ đồng..

Phía CB cũng đề xuất một số kiến nghị, giải pháp trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xem xét, hỗ trợ trong công tác xử lý tài sản từ thu hồi nợ xấu (như sân vận động Chi Lăng và một số tài sản thu hồi từ thi hành án), xem xét một số phương án tái cấp vốn, bổ sung nguồn vốn; tạo điều kiện trong chính sách tín dụng thị trường, quy hoạch mạng lưới...

Năm 2018, CB xác định 3 trọng tâm cơ bản gồm: tập trung thu hồi những khoản nợ lớn, đẩy mạnh tín dụng bán lẻ và quản lý hiệu quả chi phí hoạt động gắn liền với kết quả kinh doanh.

Phía CB cho biết, ngân hàng này đang đề xuất hợp tác trở thành đơn vị phát hành thẻ chính thức của Vietcombank nhằm tiết giảm chi phí đầu tư hạ tầng thẻ nhưng vẫn tận dụng được doanh thu từ mảng hoạt động nghiệp vụ này.

Tại hội nghị, Phó Thống đốc Đào Minh Tú biểu dương tinh thần nỗ lực của cán bộ nhân viên CB trong điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn nhưng đã đạt được một số chỉ tiêu cơ bản về huy động vốn, đảm bảo thanh khoản, tăng trưởng tín dụng, tư duy công nghệ và chủ động, tự lực nghiên cứu, áp dụng công nghệ trong quản lý với ngân sách tiết kiệm.

Phó Thống đốc cũng biểu dương Vietcombank với những đóng góp tích cực của một ngân hàng lớn góp phần đảm bảo ổn định hệ thống và đội ngũ cán bộ Vietcombank được cử sang hỗ trợ CB trong tiến trình tái cơ cấu.

"Một ngân hàng bất ổn cả hệ thống bất ổn, sự ổn định của CB cũng sẽ là sự ổn định của cả hệ thống. CB cần bắt tay vào triển khai ngay sau khi đề án tái cơ cấu được phê duyệt để phát triển", Phó Thống đốc chỉ đạo.

Tin mới lên