Tài chính

CC1 chốt quyền phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

(VNF) - Tổng công ty Xây dựng số 1 (UPCoM: CC1) vừa thông báo về ngày chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.

CC1 chốt quyền phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Theo đó, CC1 sẽ phát hành hơn 9,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 2,9%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 2,9 cổ phiếu phát hành thêm.

Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được CC1 huỷ khi kết thúc đợt phát hành.

Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 18/8 tới đây.

Phương án phát hành này được CC1 thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022. Trong đó, CC1 dự kiến sẽ phát hành tổng cộng hơn 15,8 triệu cổ phiếu, bao gồm hơn 9,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức như đã nêu trên và 6,57 triệu cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Ở phương án phát hành ESOP, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền huy động được là 65,7 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng từ 1-2 năm.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần quý II của CC1 đạt 1.664 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trừ đi giá vốn, lãi gộp ghi nhận gần 120 tỷ đồng, tăng gấp đôi mức thực hiện cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong quý II cũng khởi sắc khi tăng gấp 2,5 lần quý II/2021, đạt hơn 95 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí lại tăng mạnh hơn, gấp 3 lần cùng kỳ lên hơn 135 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí khác, CC1 báo lãi sau thuế quý II hơn 14 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần mức lãi ghi nhận trong quý II/2021.

Luỹ kế 6 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của CC1 lần lượt đạt 2.839 tỷ đồng và 30,6 tỷ đồng. Trong đó doanh thu thuần đi ngang so với cùng kỳ năm 2021, còn lợi nhuận giảm tới 56% so với cùng kỳ, chủ yếu do một số chi phí trong kỳ đã tăng mạnh.

Mới đây, CC1 đã thống nhất huỷ bỏ kế hoạch về việc thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) và toàn bộ hồ sơ đính kèm Nghị quyết 148/NQ-HĐQT.

Công ty cho biết thêm sẽ chọn thời điểm thích hợp trong năm 2022 để tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu nêu trên và thông báo với cổ đông.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên năm 2022, CC1 thông qua kế hoạch chuyển sàn từ UPCoM sang HoSE, thời gian dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trong năm 2022.

Tin mới lên