Tài chính

CenLand (CRE): Áp lực lãi vay, chi phí bán hàng đè nén tăng trưởng lợi nhuận quý I

(VNF) - Ba tháng đầu năm 2022, chi phí tài chính và chi phí bán hàng của CenLand tăng rất mạnh, làm lu mờ đà tăng của biên lợi nhuận gộp...

CenLand (CRE): Áp lực lãi vay, chi phí bán hàng đè nén tăng trưởng lợi nhuận quý I

CenLand (CRE): Áp lực lãi vay, chi phí bán hàng đè nén tăng trưởng lợi nhuận quý I

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, HoSE: CRE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I, trong đó ghi nhận doanh thu thuần 1.942 tỷ đồng, giảm gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý, doanh thu môi giới bất động sản đạt 286 tỷ đồng, doanh thu đầu tư bất động sản đạt 1.643 tỷ đồng, còn lại là doanh thu dịch vụ marketing, cho thuê văn phòng và doanh thu khác với gần 13 tỷ đồng.

Nhờ chi phí giá vốn giảm tương đối mạnh, CenLand ghi lãi gộp 459 tỷ đồng, 76% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp cải thiện từ 12,8% lên 23,6% trong quý I/2022.

Doanh thu tài chính của CenLand tăng khá cao với 23,6 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính, hầu hết là chi phí lãi vay cũng đội thêm 3,6 lần, lên mức 34,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp gần như không thay đổi với 66 tỷ đồng, thì chi phí bán hàng nhảy vọt gần 5 lần, tiến sát ngưỡng 200 tỷ đồng.

Nhìn chung, các chi phí tài chính và bán hàng tăng cao đã làm lu mờ sự tiết giảm chi phí giá vốn của CenLand, khiến lợi nhuận trước thuế chỉ tăng 17% cùng kỳ lên hơn 180 tỷ đồng, dù lợi nhuận gộp tăng tới 76%. 

Kết thúc ba tháng đầu năm, CenLand có hơn 1.647 tỷ tiền ký quỹ, ký cược để đảm bảo làm tổng đại lý phân phối các dự án và hơn 1.486 tỷ phải thu khác liên quan đến các khoản tiền CenLand hợp tác đầu tư vào các dự án.

Giá trị hàng tồn kho ghi nhận còn 425,64 tỷ đồng, bao gồm các căn hộ, đất nền doanh nghiệp mua từ chủ đầu tư để thực hiện kinh doanh bán lại.

Tính đến ngày 31/3/2022, CenLand đã phát hành gần 201,6 triệu cổ phiếu phổ thông trên thị trường. Theo đó, lãi cơ bản trên cổ phiếu quý I đạt 722 đồng, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái là 1.167 đồng.

Đối ứng nguồn vốn, nợ phải trả của CenLand đạt 3.418 tỷ đồng, tăng 20% so với hồi đầu năm. Doanh nghiệp đi vay 1.971 tỷ đồng, tăng 15%, trong đó 950 tỷ đồng là vay dài hạn dưới hình thức phát hành trái phiếu riêng lẻ cho VNDirect.

Ngày 12/5 tới, CenLand dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022, dự kiến trình kế hoạch kinh doanh tăng trưởng trên mức 50%. Hội đồng quản trị đặt chỉ tiêu doanh thu 8.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, lần lượt tăng 52% và 57% so với thực hiện năm 2021.

Với kết quả kinh doanh quý I, CenLand đã hoàn thành 23% mục tiêu doanh thu và 20% mục tiêu lợi nhuận dự định này. Năm 2022, Hội đồng quản CenLand dự trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận với tổng tỷ lệ chi trả cổ tức 45%, bằng cổ phiếu.

Tin mới lên