M&A

CEO Gelex dự chi hơn 300 tỷ đồng để mua 29 triệu cổ phiếu VIX

(VNF) - Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex đăng ký mua vào hơn 29 triệu quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) trong đợt phát hành hơn 127 triệu cổ phiếu mới.

CEO Gelex dự chi hơn 300 tỷ đồng để mua 29 triệu cổ phiếu VIX

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex

Ông Nguyễn Văn Tuấn đăng ký nhận chuyển nhượng hơn 29 triệu quyền mua cổ phiếu VIX trong thời gian từ ngày 20/9 đến ngày 5/10. Giá trị chuyển nhượng dự kiến là 14,5 tỷ đồng, tương đương 1 quyền mua có giá trị 500 đồng.

Phương thức giao dịch là thỏa thuận trực tiếp.

Chứng khoán VIX hiện đang thực hiện phát hành hơn 127,7 triệu cổ phiếu mới với tỷ lệ chào bán là 1:1 (1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, với việc nhận chuyển nhượng hơn 29 triệu quyền mua, ông Nguyễn Văn Tuấn dự kiến sẽ mua vào số lượng cổ phiếu VIX tương tự. Số tiền dự chi (bao gồm cả chi phí quyền mua) là hơn 304 tỷ đồng.

Được biết, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Chứng khoán VIX, bà Nguyễn Thị Tuyết là chị gái của ông Nguyễn Văn Tuấn. Số lượng cổ phiếu VIX mà bà Tuyết đang sở hữu là hơn 9,8 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 7,71%.

Bà Tuyết mới đây cũng đã đăng ký chuyển nhượng 7 triệu quyền mua cổ phiếu VIX trong đợt phát hành này với giá trị chuyển nhượng là 3,5 tỷ đồng, phương thức giao dịch là thỏa thuận trực tiếp.

Nếu chuyển nhượng thành công, sau đợt phát hành của Chứng khoán VIX, bà Nguyễn Thị Tuyết dự kiến nắm giữ tổng cộng hơn 14,1 triệu cổ phiếu VIX (bao gồm cả hơn 1,4 triệu cổ phiếu là cổ tức được nhận năm 2020).

Ngoài ra, một đơn vị có liên quan đến bà Nguyễn Thị Tuyết là Công ty Cổ phần FTG Việt Nam cũng đăng ký chuyển nhượng hơn 22 triệu quyền mua trong thời gian từ ngày 20/9 đến ngày 5/10 với giá trị chuyển nhượng hơn 11 tỷ đồng.

Công ty này dự kiến sở hữu hơn 25 triệu cổ phiếu VIX sau khi Chứng khoán VIX hoàn tất các đợt phát hành.

 

Tin mới lên