Tài chính

CEO mới lên ghế nóng, Tracodi tiếp tục phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HoSE: TCD) vừa ban hành nghị quyết về việc triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022.

CEO mới lên ghế nóng, Tracodi tiếp tục phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu

CEO mới lên ghế nóng, Tracodi tiếp tục phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu

Theo đó, HĐQT công ty đã thông qua chủ trương phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa 990 tỷ đồng cho mục đích cơ cấu lại nợ của công ty. Trái phiếu có kỳ hạn dự kiến là 60 tháng với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Loại hình trái phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.

Ngày phát hành dự kiến trong quý III hoặc quý IV/2022 của công ty theo quyết định của chủ tịch HĐQT/tổng giám đốc phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

Tracodi cho biết tài sản đảm bảo bao gồm toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Sơn Long (cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức; quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Bãi Cháy của Sơn Long; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với dự án Bãi Cháy và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan).

Lãi suất danh nghĩa dự kiến đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng/lần). Sau đó lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm.

Cách đó vài ngày, Tracodi đã công bố nghị quyết HĐQT về việc dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022.

Nguyên nhân là do phương án này chưa phù hợp với Nghị định số 65 vừa ban hành ngày 16/9 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153 về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

HĐQT Tracodi cũng cho biết tình hình thị trường vốn trong quý IV có nhiều thay đổi, công ty cần thời gian lập lại kế hoạch cho phương án thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Ở diễn biến khác, Tracodi cũng cho biết đã nhận được đơn đề nghị của bà Lê Thị Mai Loan về việc thôi nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2027 để tập trung làm nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó, HĐQT của Tracodi cũng vừa thông qua việc miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc đối với ông Bùi Thiện Phương Đông. Lý do ông Đông sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ mới theo chỉ đạo điều động từ công ty mẹ. Thời gian có hiệu lực từ ngày 3/10.

Thay vào đó, ông Nguyễn Hoàng Hiểu lên làm tổng giám đốc của Tracodi, thời hạn bổ nhiệm trong vòng 6 tháng kể từ ngày 3/10 đến ngày 31/3/2023.

Đồng thời, HĐQT cũng thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng, chủ tịch HĐQT Tracodi, làm người đại diện theo pháp luật công ty, thay cho ông Bùi Thiện Phương Đông trước đó.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Tracodi ghi nhận doanh thu thuần là 1.218 tỷ đồng, giảm 29,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế là 395 tỷ đồng, tăng 97%.

Năm 2022, Tracodi đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.431 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 507 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, công ty mới hoàn thành 27,5% về doanh thu, 77,9% về lợi nhuận.

Tin mới lên