Chấp thuận chủ trương đầu tư SunBay Park Hotel & Resort