Tài chính

Chậm công bố thông tin góp vốn đầu tư dự án Long An, Fideco (FDC) bị HoSE nhắc nhở

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. HCM (Fideco, HoSE: FDC) chậm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc hợp tác phát triển đầu tư dự án tại Bến Lức, Long An.

Chậm công bố thông tin góp vốn đầu tư dự án Long An, Fideco (FDC) bị HoSE nhắc nhở

Chậm công bố thông tin góp vốn đầu tư dự án Long An, Fideco (FDC) bị HoSE nhắc nhở.

HoSE cho biết ngày 9/5, Sở đã nhận được công văn của Fideco về Nghị quyết HĐQT ngày 28/3 về việc hợp tác phát triển đầu tư dự án tại Bến Lức, Long An.

Trong đó, giá trị góp vốn của Fideco vào dự án là 280 tỷ đồng, chiếm 34,8% tổng tài sản, lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty tại ngày 31/12/2021 (804,7 tỷ đồng), căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021.

Căn cứ quy định tại điểm m khoản 1 Điều 11 của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 quy định: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: Quyết định mua, bán tài sản hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 6 tháng gần nhất được soát xét. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ thì căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất…”, HoSE nhấn mạnh: “Fideco đã chậm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc hợp tác phát triển đầu tư dự án tại Bến Lức, Long An và nhắc nhở, đề nghị công ty nghiêm túc tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2022, doanh thu thuần của Fideco đạt gần 4 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do doanh thu từ cho thuê văn phòng giảm và công ty cũng không có bất kỳ doanh thu nào từ dịch vụ nhập khẩu ủy thác. Nhờ giá vốn giảm 21% nên Fideco lãi gộp gần 3 tỷ đồng tương đương cùng kỳ năm ngoái. Trong kỳ, Fideco không phát sinh bất kỳ chi phí lãi vay và chi phí bán hàng nào, chi phí quản lý lại giảm 5%. Kết quả Fideco báo lãi sau thuế 3,7 tỷ đồng trong quý đầu năm 2022, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Được biết năm 2022, Fideco đặt mục tiêu doanh thu đạt 26,66 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4,17 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I Fideco mới hoàn thành được gần 15% mục tiêu về doanh thu nhưng đã hoàn thành tới gần 89% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

 

 

 

Tin mới lên