Tài chính

Chậm công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán, DIC Holdings (DC4) bị HoSE nhắc nhở

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) có văn bản nhắc nhở chậm công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán đối với Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DIC Holdings, HoSE: DC4).

Chậm công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán, DIC Holdings (DC4) bị HoSE nhắc nhở

Chậm công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán, DIC Holdings (DC4) bị HoSE nhắc nhở.

Theo đó, ngày 21/7, HoSE đã nhận được công bố thông tin về việc DIC Holdings ký hợp đồng kiểm toán ngày 18/7 với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Căn cứ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: g) Quyết định thay đổi kỳ kế toán, chính sách kế toán áp dụng; thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm hoặc thay đổi doanh nghiệp kiểm toán".

Như vậy, DIC Holdings đã chậm công bố thông tin về việc công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm.

HoSE nhắc nhở và đề nghị DIC Holdings tuân thủ quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán nhằm đảm bảo công bằng và minh bạch cho các cổ đông và nhà đầu tư.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, DIC Holdings ghi nhận doanh thu đạt 50,07 tỷ đồng, giảm 81,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ ghi nhận lỗ 3,65 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 20,26 tỷ đồng.

Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp giảm 73,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 31,07 tỷ đồng về 11,28 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 0,38 tỷ đồng lên 0,72 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi phí tài chính tăng 492,9%, tương ứng tăng thêm 4,88 tỷ đồng lên 5,87 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 23,4%, tương ứng giảm 3,4 tỷ đồng về 11,12 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, DIC Holdings ghi nhận doanh thu đạt 125,79 tỷ đồng, giảm 64,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt hơn 600 triệu đồng, giảm 97,7% so với cùng kỳ.

Được biết năm 2022, DIC Holdings đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng. Như vậy, với việc ghi nhận lãi chỉ hơn 600 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm, công ty chỉ hoàn thành được 1,2% kế hoạch năm.

Tổng tài sản của DIC Holdings tính tới cuối tháng 6/2022 giảm 65 tỷ đồng so với đầu năm, còn gần 917 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương giảm mạnh chỉ còn 39% giá trị (76 tỷ đồng).

Tin mới lên