Tài chính

Chậm nộp thuế, Khatoco Khánh Hoà bị phạt hơn 16 tỷ đồng

Tổng Công ty Khánh Việt - Khatoco Khánh Hoà vừa bị cục thuế tỉnh này xử phạt 16,1 tỷ đồng vi phạm về thuế và tính tiền chậm nộp tại dự án khu đô thị mới Khatoco - Phước Đồng, TP. Nha Trang.

Chậm nộp thuế, Khatoco Khánh Hoà bị phạt hơn 16 tỷ đồng

Chậm nộp thuế, Khatoco Khánh Hoà bị phạt hơn 16 tỷ đồng.

Chiều 16/6, nguồn tin từ Cục thuế tỉnh Khánh Hoà vừa ra quyết định này xử phạt Khatoco Khánh Hoà 16,1 tỷ đồng vi phạm về thuế và tính tiền chậm nộp tại dự án khu đô thị mới Khatoco - Phước Đồng, TP. Nha Trang.

Theo đó, Khatoco Khánh Hoà bị xử phạt vi phạm hành chính vì chậm nộp khoản thuế khoản nộp khoản thuế lợi nhuận sau thuế hơn 53,7 tỷ đồng từ dự án khu đô thị mới Khatoco - Phước Đồng.

Dự án Khu đô thị mới Khatoco - Phước Đồng có tổng diện tích 632.186m2, nằm tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang. Dự án đã được Khatoco lập quy hoạch chi tiết 1/500 và trình UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt vào tháng 4/2018.

Nhưng sau đó UBND tỉnh Khánh Hoà không phê duyệt đồ án quy hoạch và đến tháng 10/2019 đã có thông báo chấm dứt dự án, giao UBND TP. Nha Trang quản lý để tiếp tục thực hiện công tác công tác đền bù, giải toả theo quy hoạch được phê duyệt.

Đến tháng 4/2020, UBND tỉnh Khánh Hoà có quyết định phê duyệt trích quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2018 với kinh phí hơn 53,7 tỷ đồng để xử lý tài chính cho dự án Khu đô thị mới Khatoco - Phước Đồng.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra ngày 9/11/2020 của Thanh tra Bộ Tài chính không đồng ý cách hoàn trả kinh phí đã thực hiện dự án này của UBND tỉnh Khánh Hoà. Vì thế, Cục thuế tỉnh Khánh Hoà vừa ra quyết định này xử phạt Khatoco Khánh Hoà 16,1 tỷ đồng vi phạm về thuế và tính tiền chậm nộp tại dự án Khu đô thị mới Khatoco - Phước Đồng.

Xem thêm: Công ty Bia Sài Gòn Sông Lam bị phạt và truy thu thuế hơn 1,1 tỷ đồng

Tin mới lên