Nhân vật

Chân dung Giáo sư Trần Thọ Đạt, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

GS-TS Trần Thọ Đạt là Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân. Gần đây, ông tập trung nghiên cứu sâu hơn về vai trò của giáo dục, của vốn con người đối với tăng trưởng kinh tế, kinh tế học biến đổi khí hậu, kinh tế môi trường...

Chân dung Giáo sư Trần Thọ Đạt, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Giáo sư Trần Thọ Đạt.

Sinh năm 1959 tại Nam Định, thời niên thiếu, GS-TS Trần Thọ Đạt học tại trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định, sau đó học khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Năm 1991, ông bảo vệ luận án tiến sỹ chuyên ngành thống kê tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông nhận bằng tiến sỹ kinh tế tại Đại học Quốc gia Australia năm 1998.

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy chính của GS-TS Trần Thọ Đạt bao gồm: Tài chính vi mô, thị trường tài chính, tài chính phát triển, chính sách tiền tệ, thị trường tín dụng nông thôn, lý thuyết và mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế ở Việt Nam (cấp quốc gia và cấp tỉnh/thành phố), sự phát triển của kinh tế học và các trường phái kinh tế, áp dụng cho các nước đang phát triển.

Ông là tác giả và đồng tác giả của hơn 60 bài viết, bài báo ở các hội thảo, đăng trên trên các tạp chí chuyên ngành, một số bài được công bố trên tạp chí quốc tế ISI và Scopus.

GS Đạt cũng là chủ biên và đồng tác giả của nhiều đầu sách về kinh tế như: Giáo trình “Ứng dụng một số lý thuyết trong nghiên cứu kinh tế” trong chương trình tiền tiến sỹ dành cho giảng viên của các trường đại học khối kinh tế, các nghiên cứu sinh, học viên bồi dưỡng tiền tiến sỹ; “Biến đổi khí hậu và Sinh kế bền vững” - cuốn sách tổng hợp các nghiên cứu và kinh nghiệm của các quốc gia về chủ đề biến đổi khí hậu và sinh kế bền vững, áp dụng cho Việt Nam.

Trước khi trở thành người đứng đầu Đại học Kinh tế Quốc Dân, GS-TS Trần Thọ Đạt từng giữ vị trí Phó Hiệu trưởng phụ trách khoa học và hợp tác quốc tế. Ông mong muốn xây dựng đơn vị này thành một trường đại học hàng đầu theo định hướng nghiên cứu, là nơi không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn sản sinh ra tri thức.

Là thành viên tổ tư vấn kinh tế, GS-TS Trần Thọ Đạt sẽ đại diện cho các giảng viên và các nhóm nghiên cứu của Đại học Kinh tế Quốc dân tư vấn chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ và giá, an toàn của hệ thống tài chính, quản lý tài khóa và nợ công, cải cách thể chế, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, các vấn đề về thị trường lao động và tiền lương, kinh tế quốc tế và hội nhập quốc tế, đầu tư nước ngoài, các vấn đề về năng suất và tiến bộ công nghệ…

GS Đạt cùng với các thành viên khác có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, phân tích, dự báo, khuyến nghị với Thủ tướng các giải pháp, biện pháp ứng phó kịp thời với những biến động bất thường của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế…

Tin mới lên