Nhân vật

Chân dung nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

(VNF) - Sáng 7/8, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã từ trần tại Hà Nội sau một thời gian lâm bệnh. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, ông cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. VietnamFinance xin điểm lại cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Chân dung nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Sáng 7/8, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã từ trần tại Hà Nội sau một thời gian lâm bệnh.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sinh ngày 27/12/1931; quê quán tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông vào Đảng ngày 19/6/1949.

Về binh nghiệp, ngày 1/5/1950, ông gia nhập quân đội. Ông bắt đầu trưởng thành từ một binh nhì, thăng tiến dần đến chức vụ chính trị viên đại đội thuộc Trung đoàn 66 Đại đoàn 304.

Từ tháng 9/1954 đến năm 1958, ông lần lượt giữ các chức vụ phó chính trị viên, chính trị viên tiểu đoàn rồi chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 66.

Từ tháng 6/1961 đến năm 1966, ông lần lượt giữ chức vụ phó trưởng ban, trưởng Ban cán bộ tổ chức Sư đoàn 304, sau đó là phó chính ủy, rồi chính ủy kiêm trung đoàn trưởng Trung đoàn 9, Sư đoàn 304.

Năm 1967, ông được điều động cùng Trung đoàn 9 vào chiến trường Trị Thiên, làm chính ủy Trung đoàn. Năm 1968, ông làm trưởng Phòng tổ chức quân khu Trị Thiên. Đến năm 1970, ông là phó chủ nhiệm chính trị Quân khu Trị Thiên.

Tháng 5/1974, khi Quân đoàn 2 được thành lập, ông được cử giữ chức chủ nhiệm Cục chính trị Quân đoàn, hàm thượng tá.

Năm 1978, ông là phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị, rồi phó tư lệnh về chính trị Quân khu 9, hàm đại tá, đồng thời kiêm nhiệm một chức vụ dân sự là phó bí thư Khu ủy Khu IX.

Tháng 4/1984, ông được thăng hàm thiếu tướng, giữ chức vụ chủ nhiệm chính trị rồi phó tư lệnh về chính trị kiêm chủ nhiệm chính trị, phó bí thư Ban cán sự Bộ Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

Tháng 8/1988, sau khi Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, ông được thăng hàm trung tướng và được điều về làm phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 9/1991, ông Lê Khả Phiêu là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân. Năm 1992, ông được phong quân hàm thượng tướng.

Về sự nghiệp chính trị, tháng 6/1991, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, ông Lê Khả Phiêu được bầu là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Về phía quân đội, ông giữ chức ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương.

Tháng 6/1992 tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tháng 1/1994, tại hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ, ông được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII, bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 4/1996, ông được phân công làm thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng thay ông Nguyễn Hà Phan bị kỷ luật.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc khoá VIII vào tháng 6/1996, ông Lê Khả Phiêu được bầu làm ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị, thường trực Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.

Ngày 26/12/1997 tại hội nghị Trung ương lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII, ông được bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời là Bí thư Quân ủy Trung ương. Ngoài ra, ông cũng là đại biểu Quốc hội khoá IX, X.

Trong suốt sự nghiệp, ông Lê Khả Phiêu cũng đã được Nhà nước tặng thưởng huân chương Sao Vàng, kỷ niệm chương vì sự nghiệp quốc tế, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng trao ngày 30/9/2014 và huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trao ngày 25/8/2019.

Tin mới lên