Nhân vật

Chân dung ông Nguyễn Huy Dũng - tân thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trẻ nhất Việt Nam

(VNF) - Trước khi được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Huy Dũng (sinh năm 1983) là cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chiều 17/11, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, làm thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Huy Dũng nhận quyết định bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Huy Dũng có quá trình công tác 13 năm tại Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đó là Bộ Bưu chính, Viễn thông), lần lượt trải qua các vị trí từ chuyên viên, phó trưởng phòng, trưởng phòng, thư ký lãnh đạo bộ, phó cục trưởng Cục An toàn thông tin...

Vào tháng 6/2019, ông Nguyễn Huy Dũng được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thông tin, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời điểm đó, ông Dũng trở thành cục trưởng trẻ nhất Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Huy Dũng cũng là người tham gia nghiên cứu, tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thiện hành lang pháp lý, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam, tiêu biểu là Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành...

Ông Nguyễn Huy Dũng cũng là người tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Với quyết định bổ nhiệm này, ông Nguyễn Huy Dũng cũng trở thành thứ trưởng trẻ nhất Việt Nam hiện nay.

Tin mới lên