Nhân vật

Chân dung PGS-TS Trần Đình Thiên, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

PGS-TS Trần Đình Thiên là Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Kinh tế Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí “Nghiên cứu Kinh tế”, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia.

Chân dung PGS-TS Trần Đình Thiên, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

PGS-TS Trần Đình Thiên. Ảnh VietnamNet.

PGS-TS Trần Đình Thiên sinh 1958 tại Nghệ An, tốt nghiệp cử nhân khoa kinh tế học chính trị, Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1979; có học vị tiến sỹ kinh tế học chính trị tại Viện Kinh tế học, Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô.

Ông đã tham gia nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu cấp quốc gia và cấp bộ về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, là Tổng thư ký của hai chương trình nghiên cứu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ông cũng tham gia các nghiên cứu chuyên đề phục vụ xây dựng các văn kiện của Đảng và Nhà nước, bao gồm các văn kiện đại hội Đảng.

Nhiều công trình nghiên cứu của PGS-TS Thiên được công bố trên các tạp chí chuyên ngành: Nghiên cứu kinh tế, Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, Vietnam’s Socio Economic Development, Tia sáng…

PGS-TS Trần Đình Thiên là đồng tác giả của nhiều đầu sách: Một số vấn đề về công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam; Chủ nghĩa tư bản hiện đại: Khủng hoảng và điều chỉnh kinh tế; Kinh tế các nước Đông Nam Á: Thực trạng và triển vọng; Công nghiệp hóa và phát triển các ngành then chốt, mũi nhọn ở Việt Nam…

Cuốn sách "Liên kết kinh tế ASEAN: Vấn đề và triển vọng" của ông xuất bản năm 2005 được đánh giá là giúp làm sáng tỏ thực trạng liên kết kinh tế ASEAN, lý giải một số xu hướng lớn đang diễn ra. Tác giả đã lấy mốc là cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm 1997 để phân tích các giai đoạn phát triển kinh tế ASEAN trước, sau năm 1997 và đưa ra nhận định ASEAN phải hành động như thế nào để tồn tại như một khối liên kết khu vực.

PGS-TS Trần Đình Thiên cũng thường tham dự nhiều hội thảo trong nước và quốc tế với vai trò diễn giả.

Tin mới lên