Tiêu điểm

Chân dung tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

(VNF) - Tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV, ông Phạm Minh Chính vừa được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Chân dung tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: “Chính phủ và hoạt động của Chính phủ có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội, tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật”.

Thủ tướng khẳng định, trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhận rõ trách nhiệm của mình phải kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được; tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính sinh ngày 10/12/1958, quê quán tại xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ phó giáo sư, tiến sỹ luật. Ông là ủy viên Bộ Chính trị các khóa XII, XIII; bí thư Trung ương Đảng khóa XII; ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Năm 1984, ông Phạm Minh Chính được phân công làm nghiên cứu viên khoa học Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ. Đến năm 1989, ông được điều động sang công tác tại Bộ Ngoại giao, làm bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Việt Nam ở Romania.

Năm 1996, ông trở lại Việt Nam và công tác tại Bộ Công an. Trong giai đoạn từ năm 2006 - 2010, ông từng đảm nhiệm các chức vụ như phó tổng cục trưởng Bộ Công an, giảng viên đại học (kiêm nhiệm) với học hàm phó giáo sư, chuyên viên cấp cao Văn phòng Chính phủ, tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, thứ trưởng Bộ Công an.

Cũng trong giai đoạn này, ông được Thủ tướng phong quân hàm thiếu tướng rồi trung tướng Công an. Bên cạnh đó, ông cũng được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước phong học hàm phó giáo sư chuyên ngành luật.

Năm 2011, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh vào tháng 8/2011.

Đến tháng 4/2015, ông Phạm Minh Chính được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức vụ phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tháng 1/2016, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tiếp đó, ông được bầu vào Bộ Chính trị tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 4/2/2016, ông Phạm Minh Chính được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng thời giữ chức trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Gần đây, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào tháng 1/2021, ông Phạm Minh Chính đã tái đắc cử ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong giai đoạn đảm nhiệm chức vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Phạm Minh Chính đã phụ trách chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, bố trí nhân sự của hệ thống chính trị; đồng thời là lãnh đạo chuyên môn nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên của Trung ương.

Ở trong nước, ông chỉ huy nhân sự nội bộ Đảng, điều động, bổ nhiệm, điều chuyển, xây dựng các chức trách cấp cao của cán bộ Đảng tại 63 tỉnh thành. Giai đoạn 2020 – 2021 trong chu kỳ Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh khóa 2020 – 2025 ở 63 tỉnh thành, ông thường đại diện cho Trung ương Đảng tham gia các kỳ đại hội địa phương, chỉ đạo hoạt động cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, ông Phạm Minh Chính còn phụ trách vấn đề ngoại giao, bao gồm đại diện Trung ương Đảng sang thăm nước ngoài cũng như tiếp đón một số lãnh đạo nước ngoài sang thăm Việt Nam.

Tin mới lên