Nhân vật

Chân dung tân Tổng giám đốc SCIC Nguyễn Quốc Huy

(VNF) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Huy, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) giữ chức Tổng giám đốc SCIC, thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Chân dung tân Tổng giám đốc SCIC Nguyễn Quốc Huy

Tân Tổng Giám đốc SCIC Nguyễn Quốc Huy

Ông Nguyễn Quốc Huy sinh năm 1967, tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kế toán các ngành sản xuất tại trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) và Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh – Đại học Thương mại. Ông Huy có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Quốc Huy từng đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO).

Từ tháng 8/2006 đến tháng 6/2010, ông Nguyễn Quốc Huy là Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát SCIC.

Ngày 11/01/2011, ông Huy được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Ngày 09/3/2020, Phó tổng giám đốc SCIC Nguyễn Quốc Huy được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên SCIC.

Như vậy, Ban Giám đốc SCIC hiện nay gồm có Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Huy và ba Phó tổng giám đốc gồm các ông: Lê Song Lai, Đinh Việt Tùng và Nghiêm Xuân Đa. 

Tin mới lên