Tài chính

Chào bán hơn 267 triệu cổ phiếu, HHV sắp tăng vốn lên 5.347 tỷ đồng

(VNF) - Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (UpCOM: HHV) đã đồng thuận thông qua kế hoạch điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 5.347 tỷ đồng.

Chào bán hơn 267 triệu cổ phiếu, HHV sắp tăng vốn lên 5.347 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của HHV.

Ngày 1/11, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Tại đại hội, HĐQT, ban kiểm soát và ban điều hành HHV đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030, kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phần ưu đãi cho cổ đông hiện hữu...

Kết thúc quý III/2021, doanh thu của HHV đã đạt 1.245 tỷ đồng, hoàn thành 96,8% kế hoạch cả năm (1.285 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 218 tỷ đồng, vượt kế hoạch của cả năm (216 tỷ đồng).

Với kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2021 thành công, HHV quyết định nâng mục tiêu doanh thu cả năm 2021 lên 2.000 tỷ đồng (tăng 65% so với kế hoạch trước đó) và nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế lên 283 tỷ đồng (tăng 76% so với kế hoạch gốc).

Trong giai đoạn 2021 - 2025, HHV cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ, cung cấp dịch vụ khép kín với 4 hoạt động trọng tâm, gồm: hoạt động đầu tư; hoạt động thi công xây lắp; hoạt động quản lý vận hành, khai thác các công trình hạ tầng giao thông đường bộ và hoạt động đầu tư phát triển bất động sản và các dịch vụ gắn liền với đường cao tốc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của HHV đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 3.533 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 1/11, đại hội đồng đã đồng thuận thông qua kế hoạch điều chỉnh tăng vốn điều lệ của HHV lên 5.347 tỷ đồng, thông qua phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thực hiện tăng vốn dự kiến sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Cụ thể, HHV dự kiến sẽ chào bán 267.384.090 cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, với tổng giá trị hơn 2.673 tỷ đồng. Số vốn này sẽ được sử dụng để hợp tác kinh doanh dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (53%); đầu tư các tuyến cao tốc như Hữu Nghị - Chi Lăng, Trung Lương - Mỹ Thuận, Đồng Đăng - Trà Lĩnh (29%)...

Năm 2022, HHV dự kiến sẽ đầu tư vào các dự án như cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh...

Doanh nghiệp này cũng dự kiến đầu tư vào một số dự án bất động sản khác thông qua các hình thức như góp vốn đầu tư trực tiếp, hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần... Tổng số vốn tham gia đầu tư dự kiến gần 4.000 tỷ đồng.

Tin mới lên