Bất động sản

Chây ì trả 123 tỷ kinh phí GPMB, chủ đầu tư khu đô thị công nghiệp Dung Quất đối diện nguy cơ mất đất

(VNF) - Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư khu đô thị công nghiệp Dung Quất – Công ty Cổ phần Hoàng Tịnh Đạt phải trả 123 tỷ đồng đền bù, giải phóng mặt bằng cho ngân sách tỉnh, chậm nhất là đến cuối tháng 3/2019.

Chây ì trả 123 tỷ kinh phí GPMB, chủ đầu tư khu đô thị công nghiệp Dung Quất đối diện nguy cơ mất đất

Chây ì trả 123 tỷ kinh phí GPMB, chủ đầu tư KCN Dung Quất đối diện nguy cơ mất đất

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa ký văn bản hỏa tốc gửi Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt yêu cầu sớm bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

Cụ thể, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty Hoàng Thịnh Đạt khẩn trương ký hợp đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, đo đạc, cắm mốc, chỉnh lý bản đồ cho toàn bộ khu đất 44ha bổ sung giai đoạn 1A của dự án với Trung tâm phát triển quỹ đất Dung Quất trước ngày 5/12/2018 và cam kết chịu trách nhiệm việc ứng kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Quảng Ngãi cũng đề nghị thời gian chậm nhất đến ngày 10/12/2018, chủ đầu tư phải có trách nhiệm chuyển đủ kinh phí bồi thường phần diện tích 30ha theo phương án đã được UBND huyện Bình Sơn phê duyệt để sớm chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân.

Đồng thời giao UBND huyện Bình Sơn phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 30ha này trước ngày 31/3/2019.

Đáng chú ý, Quảng Ngãi cũng yêu cầu chủ đầu tư khu công nghiệp đô thị Dung Quất hoàn trả 123 tỷ đồng đền bù, giải phóng mặt bằng cho ngân sách tỉnh. Thời gian chậm nhất là đến cuối tháng 3/2019, sau khi tiếp nhận hơn 100ha đất đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng.

"Nếu chủ đầu tư không hoàn trả khoản tiền tạm ứng trước này cho ngân sách tỉnh đúng hạn thì Quảng Ngãi sẽ tổ chức đấu giá quyền thuê đất phần diện tích này theo quy định", văn bản nêu rõ.

Phối cảnh khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2018, tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và khu công nghiệp Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Bình Sơn và các ngành chức năng của tỉnh khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1A của dự án.

Thời gian chậm nhất đến 15/5/2018 bàn giao khoảng 100ha mặt bằng sạch và đến 30/9/2018 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch giai đoạn 1A cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng sạch khoảng 100ha, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn trả cho ngân sách tỉnh ít nhất 50% kinh phí bồi thường ngân sách tỉnh đã chi trả, đồng thời hoàn trả phần kinh phí còn lại sau khi nhận bàn giao mặt bằng sạch giai đoạn 1A của dự án trong tháng 9/2018.

Tuy nhiên, đến nay đã trễ hẹn 3 tháng, chủ đầu tư vẫn chưa trả nợ tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho ngân sách tỉnh Quảng Ngãi.

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, khu đô thị công nghiệp Dung Quất có diện tích 496ha (trong đó giai đoạn 1A hơn 151ha, giai đoạn 1B hơn 167ha; giai đoạn 2 gần 177ha dự kiến đầu tư ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn).

>>> Xem thêm: Hà Nội thống nhất đặt tên phố Trịnh Văn Bô – người từng hiến 500 lượng vàng cho Chính phủ

Tin mới lên