Thị trường

Chỉ có 2 đơn vị tư vấn nước ngoài quan tâm quy hoạch thép

(VNF) – Dù đã gia hạn nhận hồ sơ nhưng tính đến hết tháng 2 – quá thời hạn chót nhận hồ sơ một tháng – chỉ có hai đơn vị tư vấn nước ngoài gửi thư bày tỏ sự quan tâm đến Dự thảo Quy hoạch ngành thép của ngành Công Thương.

Chỉ có 2 đơn vị tư vấn nước ngoài quan tâm quy hoạch thép

Bộ Công Thương đang xúc tiến các bước thủ tục lựa chọn nhà thầu đánh giá quy hoạch thép

Hai nhà nhà thầu tư vấn nước ngoài nói trên là Deloite (Nhật) và Roland Berger (Đức). Theo đánh giá của Bộ Công Thương, 2 nhà thầu nước ngoài này "đảm bảo đủ năng lực để trở thành đơn vị tư vấn quy hoạch thép Việt Nam".

Hiện, Vụ Công nghiệp Nặng đang tiến hành lập hồ sơ và lập tổ tư vấn lựa chọn nhà thầu. Trên cơ sở hồ sơ và bản chào của các đơn vị này, Tổ tư vấn sẽ đánh giá năng lực và lựa chọn đơn vị có phương án tối ưu, giải pháp tốt nhất và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Theo yêu cầu, đơn vị tư vấn được lựa chọn cuối cùng sẽ có trách nhiệm làm rõ xu hướng phát triển ngành thép thế giới và khu vực; đồng thời đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành thép Việt Nam so với khu vực và trên thế giới cũng như việc lựa chọn nhà thầu, công nghệ và những đánh giá tác động về môi trường.

Chỉ có 2 đơn vị tư vấn nước ngoài quan tâm quy hoạch thép ảnh 1

Bộ Công Thương cho biết chỉ có 2 đơn vị tư vấn nước ngoài quan tâm quy hoạch thép

Trước đó, ngày 28/12/2016, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh  ký phê duyệt nhiệm vụ và đề cương đánh giá Dự thảo Quy hoạch Hệ thống Sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, căn cứ trên kiến nghị của Vụ Công Nghiệp nặng. Trong đó, Bộ trưởng giao cho Vụ Công nghiệp Nặng là đơn vị chủ trì. Đơn vị thực hiện là Công ty tư vấn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, việc đặt hàng một công ty tư vấn nước ngoài để đánh giá dự thảo Quy hoạch hệ thống sản xuất thép Việt Nam của Bộ Công Thương là một việc làm chưa có tiền lệ.

Tuy nhiên, như VietnamFinance đã thông tin, tính đến ngày 15/1/2017, chỉ có 1 đơn vị tư vấn nước ngoài gửi thư bày tỏ sự quan tâm đến Dự thảo Quy hoạch ngành thép, vì thế, Vụ Công Nghiệp nặng quyết định kéo dài thời gian nhận hồ sơ đến hết tháng 1/2017. Nhưng cho đến nay, chỉ có thêm 1 đơn vị tư vấn khác quan tâm đến Dự thảo  này.

Tin mới lên