Ngân hàng

Chỉ đạo mới của Thống đốc NHNN về cho vay bình ổn thị trường

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng vừa yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chủ động nắm bắt thông tin, tiếp tục tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố các giải pháp triển khai chương trình cho vay bình ổn thị trường hiệu quả.

Chỉ đạo mới của Thống đốc NHNN về cho vay bình ổn thị trường

Thống đốc Lê Minh Hưng

Cụ thể, theo văn bản số 3522/NHNN-TD, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung tại công văn số 1098/NHNN-TD ngày 26/2/2015; công văn số 9641/NHNN-TD ngày 16/12/2015 nhằm đẩy mạnh chương trình cho vay bình ổn thị trường.

Thống đốc yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chủ động nắm bắt thông tin, tiếp tục tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố các giải pháp triển khai chương trình cho vay bình ổn thị trường hiệu quả.

Cùng với đó, phối hợp với sở, ban ngành trên địa bàn lựa chọn mặt hàng thiết yếu là các hàng hóa sản xuất trong nước tham gia chương trình để phục vụ người tiêu dùng đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, giá cả phù hợp; khuyến khích mở rộng danh sách doanh nghiệp tham gia Chương trình cho vay bình ổn thị trường trên địa bàn.

Văn bản cũng chỉ đạo gắn chương trình này với chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và xây dựng mối liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến khâu lưu thông hàng hóa giữa các đơn vị tham gia chương trình cho vay bình ổn thị trường với các đơn vị ngoài chương trình nhằm đảm bảo ổn định cung - cầu về hàng hóa trên địa bàn.

Đồng thời, rà soát, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình cho vay bình ổn thị trường, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, thành phố và NHNN Việt Nam để có giải pháp tháo gỡ.

Thống đốc cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn dành nguồn vốn với mức lãi suất phù hợp để tham gia chương trình cho vay bình ổn thị trường; thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình triển khai của các tổ chức tín dụng trên địa bàn và thực hiện việc đánh giá, tổng kết, sơ kết hàng năm.

Tin mới lên