Tài chính tiêu dùng

Chỉ được rút tối đa 5 triệu đồng/ngày từ thẻ ATM?

(VNF) - Theo Dự thảo hoạt động thẻ ngân hàng, chỉ được rút tối đa 5 triệu đồng/ngày bằng thẻ ATM nhằm hạn chế sử dụng tiền mặt.

Chỉ được rút tối đa 5 triệu đồng/ngày từ thẻ ATM?

Chỉ được rút tối đa là 5 triệu đồng mỗi ngày từ thẻ ATM

Hạn mức tối đa rút tiền từ ATM mỗi ngày có thẻ sẽ thay đổi:

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Theo đó, để hạn chế việc sử dụng tiền mặt (ngoại tệ) được rút từ thẻ sau đó chi tiêu không đúng mục đích được phép theo pháp luật ngoại hối, Dự thảo quy định các giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ tại nước ngoài sẽ bị giới hạn hạn mức tối đa theo ngày. Cụ thể, một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng trong một ngày.

Đối với giao dịch rút tiền mặt VND từ thẻ ATM tại đơn vị chấp nhận thẻ, một ngày, mỗi thẻ được rút tối đa là 5 triệu đồng.

Dự thảo cũng quy định trường hợp phát hành thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ không quá 80% giá trị của tài sản bảo đảm và tối đa là 1 tỷ đồng Việt Nam. Trường hợp phát hành thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm thì hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng.

Ngoài ra, Dự thảo sửa đổi, bổ sung này cũng mở rộng đối tượng sử dụng thẻ tín dụng. Cụ thể Dự thảo sửa đổi điểm b khoản 1, điểm c khoản 3 và bổ sung khoản 4 vào Điều 16: Người từ đủ 15-18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước. Cùng với đó, người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ sẽ được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.

"Trường hợp đối tượng được sử dụng thẻ quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên. Thời hạn hiệu lực của thẻ của cá nhân trong trường hợp này không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại Việt Nam", Dự thảo hoạt động thẻ ngân hàng cho hay.

Đối với các tổ chức thanh toán thẻ, Dự thảo cho rằng ngoài việc phối hợp với các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức chuyển mạch thẻ, tổ chức bù trừ điện tử giao dịch thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ,... trong việc phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động thẻ cũng cần có các biện pháp kiểm tra, quản lý chặt chẽ các đơn vị chấp nhận thẻ, đặc biệt là đơn vị chấp nhận thẻ có lắp POS không dây.

"Trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu gian lận hoặc thông đồng, tiếp tay cho các hành vi giao dịch thẻ gian lận, giả mạo, vi phạm hợp đồng thanh toán thẻ đã ký kết, tổ chức thanh toán thẻ sẽ có trách nhiệm thông báo với cơ quan điều tra để phối hợp theo dõi, xử lý và xem xét áp dụng các biện pháp ngăn chặn phù hợp bao gồm việc chấm dứt hợp đồng thanh toán thẻ với đơn vị chấp nhận thẻ đó", Dự thảo nhấn mạnh.

Nội dung chi tiết, toàn văn Dự thảo hoạt động thẻ ngân hàng bạn đọc có thể xem tại đây!

Tin mới lên