Học thuật

Chi phí giao dịch là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Chi phí giao dịch (transaction cost) là gì?

Chi phí giao dịch là gì?

Chi phí giao dịch (transaction cost) là chi phí phát sinh khi sử dụng hệ thống thị trường để mua bán các đầu vào nhân tố và sản phẩm cuối cùng

Chi phí giao dịch (transaction cost) là chi phí phát sinh khi sử dụng hệ thống thị trường để mua bán các đầu vào nhân tố và sản phẩm cuối cùng. Chi phí giao dịch bao gồm chi phí xác định vị trí của người cung cấp hoặc khách hàng, chi phí thương lượng và ký kết hợp đồng với họ, những chi phí có liên quan đến các cơ cấu thị trường không hoàn hảo, chẳng hạn lệ phí do nhà cung cấp đầu vào quy định trên thị trường độc quyền và các thiệt hại khác như nguồn cung cấp không đáng tin cậy, hạn chế về số điểm bán lẻ, thuế quan và hạn ngạch.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chi phí giao dịch mà người mua và người bán phải trả là các khoản thanh toán cho ngân hàng và nhà môi giới nhận được khi thực hiện một vai trò nào đó. Ngoài ra còn có chi phí giao dịch trong việc mua và bán bất động sản, bao gồm phí hoa hồng đại lý và phí tổn khi mua tài sản, chẳng hạn như phí tìm kiếm, phí thẩm định và các loại phí của chính phủ. Một loại chi phí giao dịch khác là thời gian và công sức liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa trên một khoảng cách dài.

Chi phí giao dịch rất quan trọng đối với các nhà đầu tư vì chúng là một trong những yếu tố quyết định chính của lợi nhuận ròng. Chi phí giao dịch giảm dần lợi nhuận và theo thời gian, chi phí giao dịch cao có thể có nghĩa là hàng ngàn đô la bị mất không chỉ đơn thuần là chi phí mà còn vì chi phí giảm số vốn sẵn có để đầu tư. Phí, chẳng hạn như tỷ lệ chi phí quỹ tương hỗ, có cùng ảnh hưởng. Các loại tài sản khác nhau có nhiều loại chi phí giao dịch tiêu chuẩnkhác nhau. Nhà đầu tư nên chọn những tài sản có chi phí ở mức thấp nhất trong phạm vi các loại tài sản mà họ muốn chọn.

 

 

Tin mới lên