Học thuật

Chi phí hàng năm tương đương là gì? Mục đích của việc đánh giá chi phí hàng năm tương đương

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Chi phí hàng năm tương đương (equivalent annual cost - EAC) là gì? Mục đích của việc đánh giá chi phí hàng năm tương đương.

Chi phí hàng năm tương đương là gì? Mục đích của việc đánh giá chi phí hàng năm tương đương

Chi phí hàng năm tương đương (equivalent annual cost - EAC) là chi phí sở hữu, vận hành và duy trì tài sản hàng năm trong toàn bộ cuộc đời của tài sản.

Chi phí hàng năm tương đương là gì?

Chi phí hàng năm tương đương (equivalent annual cost - EAC) là chi phí sở hữu, vận hành và duy trì tài sản hàng năm trong toàn bộ cuộc đời của tài sản. EAC thường được các công ty sử dụng cho các quyết định ngân sách vốn, vì nó cho phép một công ty so sánh hiệu quả chi phí của các tài sản khác nhau có tuổi thọ không bằng nhau.

Mục đích của việc đánh giá chi phí hàng năm tương đương

Chi phí hàng năm tương đương (EAC) được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Nhưng nó được sử dụng thường xuyên nhất để phân tích hai hoặc nhiều dự án có thể có tuổi thọ khác nhau, trong đó chi phí là biến có liên quan nhất.

Các cách sử dụng EAC khác bao gồm tính toán tuổi thọ tối ưu của tài sản, xác định xem việc thuê hay mua tài sản có phải là lựa chọn tốt nhất, xác định mức độ chi phí bảo trì sẽ tác động đến tài sản, xác định khoản chi phí cần thiết để hỗ trợ mua tài sản mới hay xác định chi phí giữ thiết bị hiện có.

EAC có thể được sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Đánh giá các dự án thay thế các dự án có tuổi thọ không bằng nhau (chỉ có các chi phí là được xét có liên quan).
  • Xác định tuổi thọ kinh tế tối ưu của một tài sản, thông qua vẽ biểu đồ sự thay đổi của EAC có thể xảy ra do sự biến động của chi phí hoạt động và giá trị thanh lý theo thời gian. 
  • Đánh giá liệu việc cho thuê tài sản sẽ tiết kiệm hơn là mua nó hay không. 
  • Đánh giá liệu chi phí bảo trì có tăng lên có làm thay tuổi thọ của một tài sản hay không. 
  • Tính toán xem nên được đầu tư vào một tài sản bao nhiêu để đạt được kết quả mong muốn (ví dụ, mua một bể chứa với tuổi thọ 20 năm, ngược lại với một chiếc có tuổi thọ 5 năm, đầu tư bao nhiêu để đạt được một EAC tương tự). 
  • Xác định chi phí duy trì với các thiết bị hiện có. 
  • Trường hợp tài sản trải qua một cuộc đại tu lớn, và chi phí không được phản ánh đầy đủ trong giá trị thanh lý, để tính tuổi thọ tối ưu (tức là EAC thấp nhất) khi giữ tài sản. 
Tin mới lên