Tài chính

Chi phí tăng mạnh, VNG báo lỗ quý I hơn 26 tỷ đồng

(VNF) - Tiếp đà thua lỗ của quý IV/2020, VNG báo lỗ ngay từ quý đầu năm 2021 do chi phí quá cao so với doanh thu đạt được.

Chi phí tăng mạnh, VNG báo lỗ quý I hơn 26 tỷ đồng

Chi phí tăng mạnh, VNG báo lỗ quý I hơn 26 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý I/2021 của Công ty Cổ phần VNG, doanh thu trong quý đầu năm đạt 1.489 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020. Trừ đi hơn 812 tỷ đồng giá vốn, lãi gộp của VNG đạt được 676,7 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 18%.

Biên lãi gộp đạt 45,44%, tăng 1,44 điểm phần trăm so với quý I/2020.

Đáng chú ý, VNG ghi nhận tăng mạnh chi phí trong quý I so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 512 tỷ đồng và 198 tỷ đồng, tương ứng tăng 62,6% và 13,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Chốt quý I, VNG lãi trước thuế hơn 16,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ đi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và hoãn lại (hơn 43 tỷ đồng), VNG báo lỗ sau thuế hơn 26 đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 lãi gần 85,6 tỷ đồng. 

Được biết, ở quý trước đó (quý IV/2020), VNG cũng đã phải ngậm ngùi ghi nhận lỗ sau thuế hơn 223 tỷ đồng, bất chấp doanh thu trong quý tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm 2020. Tương tự như quý I/2021, chi phí bán hàng của VNG trong quý IV/2020 cũng neo cao ở mức 476 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng tài sản của VNG tại cuối quý I/2021 đạt 7.658 tỷ đồng, giảm gần 3% so với thời điểm đầu năm 2021. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền giảm 400 tỷ đồng về hơn 2.068 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tính đến ngày 31/3/2021 là 1.589 tỷ đồng, giảm hơn 11% so với đầu năm. Đáng chú ý, VNG không có bất kỳ khoản nợ vay ngắn hạn hay dài hạn nào trong báo cáo tài chính. Vốn chủ sở hữu đạt 6.068 tỷ đồng, cao gấp 3,8 lần nợ phải trả. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 6.316 tỷ đồng.

 

Tin mới lên