Tài chính

Chi phí tăng vọt, lãi trước thuế quý II/2019 của Nhựa Bình Minh giảm 14% xuống 148 tỷ đồng

(VNF) - Kết thúc quý II/2019, lợi nhuận trước thuế của Nhựa Bình Minh đạt 148 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 262 tỷ đồng, giảm 5,6%.

Chi phí tăng vọt, lãi trước thuế quý II/2019 của Nhựa Bình Minh giảm 14% xuống 148 tỷ đồng

Chi phí tăng vọt, lãi trước thuế quý II/2019 của Nhựa Bình Minh giảm 14% xuống 148 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 vừa được Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) công bố, quý vừa qua, "ông lớn" ngành nhựa này ghi nhận 1.177 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của công ty ở mức 275 tỷ đồng, tăng 10,4%.

Trong kỳ, Nhựa Bình Minh ghi nhận 30,5 tỷ đồng chi phí tài chính, tăng nhẹ 3%. Đáng chú ý, chi phí bán hàng lên đến 66,9 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm ngoái; trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gấp 2,1 lần lên 40,6 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2019, lợi nhuận trước thuế của Nhựa Bình Minh đạt 148 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần của công ty này đạt 2.108 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 262 tỷ đồng, giảm 5,6%.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh ở mức 2.752 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,1% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của công ty tập trung ở tài sản cố định với 802 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng với tổng cộng 703 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn với 558 tỷ đồng và hàng tồn kho với 507 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Nhựa Bình Minh đến hết ngày 30/6/2019 ở mức 2.420 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,3% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 332 tỷ đồng, giảm 7,3%.

Tin mới lên