Tài chính

Chi phí thuế ăn mòn lợi nhuận, Viettel Global tiếp tục lỗ 107 tỷ đồng trong quý I/2018

(VNF) - Kết thúc quý I/2018, lợi nhuận trước thuế của Viettel Global đạt 13,9 tỷ đồng, dù thấp nhưng vẫn cải thiện hơn mức lỗ tới 139 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017. Dù vậy, khi trừ đi chi phí thuế thu nhập hiện hành và đặc biệt là chi phí thuế thu nhập hoãn lại, Viettel Global vẫn lỗ sau thuế 107 tỷ đồng.

Chi phí thuế ăn mòn lợi nhuận, Viettel Global tiếp tục lỗ 107 tỷ đồng trong quý I/2018

Chi phí thuế ăn mòn lợi nhuận, Viettel Global tiếp tục lỗ thêm 107 tỷ đồng.

Tổng công ty Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018.

Theo báo cáo, doanh thu thuần quý I/2018 của Viettel Global đạt 3.942 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Trái ngược, tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần cải thiện rất tích cực khi giảm mạnh từ 84,2% (quý I/2017) xuống 77,1% (quý I/2018), khiến lợi nhuận gộp tăng tới 42% lên 904 tỷ đồng.

Quý I/2018, doanh thu tài chính của Viettel Global tăng vọt gấp 4 lần cùng kỳ năm 2017, lên 550 tỷ đồng chủ yếu do biến động lãi chênh lệch tỷ giá. Song song, chi phí tài chính cũng tăng rất mạnh, gấp 2,3 lần lên 581 tỷ đồng, chủ yếu do biến động lỗ chênh lệch tỷ giá.

Trong khi đó, chi phí bán hàng gần như tương đương quý I/2017 khi đạt 369 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 36% lên 584 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2018, lợi nhuận trước thuế của Viettel Global đạt 13,9 tỷ đồng, dù thấp nhưng vẫn cải thiện hơn mức lỗ tới 139 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017.

Dù vậy, khi trừ đi chi phí thuế thu nhập hiện hành và đặc biệt là chi phí thuế thu nhập hoãn lại, Viettel Global vẫn lỗ sau thuế 107 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/3/2018, tổng tài sản của Viettel Global đạt 51.687 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,54% so với hồi đầu năm; tập trung nhiều nhất ở các khoản phải thu (cả ngắn hạn và dài hạn) với 19.182 tỷ đồng, tài sản cố định với 14.502 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Viettel Global đến hết ngày 31/3/2018 ở mức 18.335 tỷ đồng với khoản lỗ lũy kế gần 3.600 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả ở mức 33.352 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,5%.

Tin mới lên