Học thuật

Chỉ số trượt giá là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Chỉ số trượt giá (indexation) là gì?

Chỉ số trượt giá là gì?

Chỉ số trượt giá (indexation) là chỉ số cho phép tự động điều chỉnh mức thu nhập hoặc giá trị theo một tỷ lệ được quy định căn cứ vào quy mô thay đổi của mức giá chung hay tỷ lệ lạm phát.

Chỉ số trượt giá (indexation) là chỉ số cho phép tự động điều chỉnh mức thu nhập (chẳng hạn tiền lương) hoặc giá trị (ví dụ phí bảo hiểm) theo một tỷ lệ được quy định căn cứ vào quy mô thay đổi của mức giá chung hay tỷ lệ lạm phát. Chỉ số trượt giá thường được sử dụng để đối phó với ảnh hưởng của sự gia tăng liên tục và mạnh mẽ của giá cả (tức khi có lạm phát cao).

Chỉ số trượt giá được chính phủ sử dụng để kiểm soát nền kinh tế làm giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực do lạm phát gây ra. Chỉ số trượt giá cũng được áp dụng vào quỹ hưu trí nhằm trấn an những người tham gia rằng tài sản của họ sẽ bắt kịp với sự lạm phát trên thị trường, đảm bảo rằng giá trị tài sản sẽ không bị giảm đi theo thời gian.

Các công ty bảo hiểm cũng gợi ý cung cấp cho khách hàng về các chỉ số trượt giá, hứa hẹn một khoản thanh toán được điều chỉnh phù hợp với lạm phát.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên