Tài chính

Chia gần 15.000 tỷ đồng cho cổ đông, Ô tô Trường Hải (Thaco) tái cấu trúc thành lập Tập đoàn Trường Hải

Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) đã gửi văn bản xin ý kiến cổ đông chia cổ tức năm 2019, phát hành cổ phần tăng vốn và tái cấu trúc công ty.

Chia gần 15.000 tỷ đồng cho cổ đông, Ô tô Trường Hải (Thaco) tái cấu trúc thành lập Tập đoàn Trường Hải

Theo tờ trình ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Thaco sẽ chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 9,5% trên mệnh giá bằng tiền mặt, tương ứng dùng 1.610 tỷ đồng, chiếm 33,4% tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 4.820 tỷ đồng năm 2019 để trả cổ tức.

Về phương án tăng vốn, Thaco dự kiến dùng thặng dư vốn cổ phần hơn 3.620 tỷ đồng và trích 9.934 tỷ đồng trong tổng số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 14.000 tỷ đồng để phát hành cổ phiếu mới chia cho cổ đông.

Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 80 cổ phiếu mới. Tổng vốn điều lệ sau đợt tăng vốn sẽ tăng từ 16.950 tỷ đồng đồng lên 30.510 tỷ đồng.

Như vậy, ước tính Thaco sẽ chia gần 15.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tích lũy và thặng dư vốn cổ phần chia cho cổ đông trong đợt này.

Đặc biệt, Thaco cũng trình ĐHĐCĐ phương án tái cấu trúc thực hiện chiến lược phát triển Thaco thành tập đoàn công nghiệp đa ngành với ngành nghề chủ lực là ô tô và cơ khí, hai ngành chính là nông lâm nghiệp, đầu tư - xây dựng và các ngành kinh doanh bổ trợ là Logistic, thương mại.

Thaco hiện tại được tách thành lập Thaco Group với tên gọi Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group), với số vốn dự kiến 19.324 tỷ đồng gồm các cổ đông của Thaco (không bao gồm cổ đông ESOP 2018) theo danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Thaco xác định.

Giá trị tài sản chuyển từ Thaco sang Thaco Group được tính bằng giá trị tài sản là phần vốn góp của Thaco trong Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty Cổ phần Sản xuất chế biến và phân phối Nông nghiệp Thadi; Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai; Công ty Cổ phần Hùng Vương và các công ty khác không thuộc lĩnh vực ô tô và cơ khí.

Thaco cũng trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ trong năm 2020 để hiện dự án đầu tư và hoặc tăng quy mô vốn hoạt động tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 60 tháng.

Các nội dung này đều được thực hiện trong năm 2020.

Thaco đã chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản vào ngày 20/4 vừa qua. Các nội dung xin ý kiến trên đây cụ thể hóa chiến lược phát triển Thaco được trình bày tại ĐHĐCĐ thương niên vào tháng 4/2019.

Tin mới lên