Thị trường

Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch thích ứng với tình hình mới

Tại văn bản 1560/VPCP-KGVX ngày 12/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch thích ứng với tình hình mới.

Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch thích ứng với tình hình mới

Khẩn trương triển khai hiệu quả các giải pháp để mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch thích ứng với tình hình mới; khẩn trương triển khai hiệu quả các giải pháp để mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, trên tinh thần "thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19".

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong lĩnh vực du lịch thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ), bảo đảm tiến độ, hiệu quả theo tinh thần Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ); rà soát, tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cản trở quá trình phát triển du lịch theo các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược.

Trong số tháng 3/2022, Tạp chí Đầu tư Tài chính sẽ đăng tải chuyên đề đặc biệt về Mở cửa lại thị trường du lịch. Chuyên đề Mở cửa lại thị trường du lịch sẽ ghi nhận những chuyển biến về chính sách của nhà nước, quá trình chạy đua chuẩn bị đón khách của các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú trên toàn quốc và những “kế sách” tâm huyết của giới chuyên gia trong việc khôi phục, nâng tầm du lịch Việt. Trân trọng mời các bạn đón đọc!

Tin mới lên