Tài chính

Chính phủ đã chi 12.500 tỷ hỗ trợ 12,6 triệu người bị ảnh hưởng bởi đại dịch

(VNF) - Bộ Tài chính cho biết trong 9 tháng, ngân sách đã chi 12.570 tỷ đồng hỗ trợ cho 12,65 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng

Chính phủ đã chi 12.500 tỷ hỗ trợ 12,6 triệu người bị ảnh hưởng bởi đại dịch

Chính phủ đã chi 12.500 tỷ hỗ trợ 12,6 triệu người bị ảnh hưởng bởi đại dịch

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu nội địa lũy kế 9 tháng ước đạt 812,4 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% dự toán, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2019 và ở mức thấp nhất so với cùng kỳ một số năm gần đây.

Số thu từ dầu thô từ đầu năm đến tháng 9 tháng ước đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, bằng 78,2% dự toán, giảm 36,9% so với cùng kỳ năm 2019, riêng tháng 9 ước đạt 2 nghìn tỷ đồng, giảm 330 tỷ đồng so với tháng 8.

Số thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 134,55 nghìn tỷ đồng, bằng 64,7% dự toán, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng chi ngân sách nhà nước trong 9 tháng đạt 1.113,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, chi trả nợ lãi đạt gần 80,7 nghìn tỷ đồng, bằng 68,3% dự toán, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2019; chi thường xuyên đạt 756,9 nghìn tỷ đồng, bằng 71,6% dự toán, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019.   

Bộ Tài chính cho biết giải ngân chi đầu tư phát triển tiếp tục chuyển biến tích cực, số vốn giải ngân 9 tháng đầu năm đạt gần 269,2 nghìn tỷ đồng, bằng 57,2% dự toán, tuy nhiên so với yêu cầu vẫn ở mức thấp. Một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn thấp.

Cũng tại báo cáo này, Bộ Tài chính cho biết đã thực hiện thoái vốn tại 27 doanh nghiệp với giá trị sổ sách là 900 tỷ đồng, thu về 1.845 tỷ đồng; đã hoàn thành chuyển giao phần vốn nhà nước tại 5 tổng công ty với tổng giá trị là 8.185,6 tỷ đồng về SCIC.

Về chi phí cho hỗ trợ cho phòng dịch Covid-19, Bộ Tài chính cho hay ngân sách đã chi khoảng 17,49 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch này.

Cụ thể, ngân sách chi 4.920 tỷ đồng để thực hiện các chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 và 12.570 tỷ đồng hỗ trợ cho 12,65 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng.

Xem thêm: Bộ Tài chính đề nghị VICEM kiểm soát, thu hồi các khoản nợ cho các công ty con vay

Tin mới lên