Chứng khoán

Chính phủ đã duyệt phương án cổ phần hóa FICO

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - FICO.

Chính phủ đã duyệt phương án cổ phần hóa FICO

FICO tại Triển lãm Vietbuild 2014.

Theo đó, hình thức cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 (FICO) là bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của FICO là 1.270 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 127.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước chiếm giữ 50.800.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 394.200 cổ phần, chiếm 0,31% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 50.800.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai 25.006.300 cổ phần, chiếm 19,69% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để bán cổ phần, chỉ đạo FICO tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng và cho nhà đầu tư chiến lược theo quy định hiện hành. 

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FICO là Bộ Xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định chuyển Trường trung cấp Công nghiệp và Xây dựng FICO về Bộ Xây dựng quản lý, Bộ Xây dựng lập Phương án sắp xếp, chuyển đổi Trường này theo quy định.

Năm 2014, FICO có doanh thu trên 7.000 tỷ đồng và lợi nhuận đạt trên 100 tỷ đồng. Các nhà đầu tư có thể nhìn thấy những lợi thế của FICO như, thương hiệu được định vị trong 30 năm, trước khi cổ phần hóa công ty mẹ thì 100% công ty con của FICO đã cổ phần hoá xong, trong đó, Xi măng FICO kinh doanh hiệu quả và đang gấp rút đầu tư dây chuyền thứ 2.

Tin mới lên