Thị trường

Chính phủ 'gật đầu' cho Bamboo Airways tăng quy mô đội bay lên 30 máy bay

(VNF) - Chính phủ đồng ý cho hãng hàng không Bamboo Airways tăng lên quy mô đội bay lên 30 máy bay đến năm 2023, trong đó bao gồm cả máy bay thân rộng và thân hẹp.

Chính phủ 'gật đầu' cho Bamboo Airways tăng quy mô đội bay lên 30 máy bay

Ngày 14/8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định số 1014/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án vận tải hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Theo quyết định này, Bamboo Airways được phép nâng tổng số máy bay của lên 30 máy bay vào năm 2023. Trong đó bao gồm máy bay thân hẹp Airbus A319/A320/A321 và máy bay thân rộng Airbus A330/A350 hoặc Boeing B787.

Quyết định cũng nêu rõ tổng mức đầu tư của dự án đến năm 2023 là 5.700 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ vốn góp 1.300 tỷ đồng (là vốn chủ sở hữu đã góp đủ 100%), vốn huy động 2.450 tỷ đồng, vốn khác 1.950 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm định và cấp phép kinh doanh, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và khả năng đáp ứng nguồn vốn của nhà đầu tư.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải phải chịu trách nhiệm giám sát việc phát triển đội tàu phải phù hợp quy hoạch, năng lực quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, năng lực phục vụ cơ sở hạ tầng hàng không, việc bố trí nguồn lực của nhà đầu tư phát huy năng lực khai thác, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

Với Công ty TNHH Hàng không Tre Việt, Phó Thủ tướng yêu cầu công ty này chịu trách nhiệm huy động vốn đảm bảo đủ vốn đã đăng ký theo tiến độ nhằm đảm bảo tính khả thi của dự án theo đúng quy định pháp luật.

Tin mới lên