Tài chính

Chính phủ muốn giảm một nửa xe công vào năm 2020

Chính phủ cho biết sẽ chỉ đạo thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng sai mục đích và tiết kiệm triệt để mua sắm.

Chính phủ muốn giảm một nửa xe công vào năm 2020

Chính phủ muốn giảm một nửa xe công vào năm 2020.

Trong báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm và chống lãng phí gửi Quốc hội, Chính phủ cho biết năm ngoái đã chỉ đạo các bộ ngành và địa phương thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước tiết kiệm triệt để; hạn chế mua sắm ôtô công và trang thiết bị đắt tiền; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội công tác nước ngoài...

Cơ cấu chi ngân sách nhà nước nhờ đó chuyển dịch tích cực theo hướng giảm chi thường xuyên còn dưới 62% (mục tiêu là dưới 64%) và tăng chi đầu tư phát triển lên xấp xỉ 29%.

Năm nay Chính phủ đề ra 8 chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực, trong đó có thực hiện nghiêm quy định về khoán xe công, tổ chức sắp xếp lại, xử lý xe để đến năm 2020 giảm từ 30% đến 50% số lượng ôtô công trang bị cho các bộ ngành và địa phương.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, đối tượng hoặc hết thời gian theo quy định. Xác định cụ thể đối tượng và công năng tài sản để bố trí dùng chung nhằm tránh lãng phí.

Chính phủ đặt mục tiêu tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước 10%, giảm tần suất hội họp và chi tiếp khách để tiết kiệm 12% so với dự toán được phê duyệt, cắt giảm toàn bộ việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản (trừ những công trình quan trọng quốc gia, các dự án nhóm A...)

Dự kiến đến năm 2021, ít nhất 10% đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp và tổ chức lại để tinh gọn đầu mới, giảm biên chế. Số lượng đơn vị tự chủ tài chính đạt 10%, đồng thời giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị này so với giai đoạn 2011-2015.

Tin mới lên