M&A

Chính phủ quyết thoái vốn khỏi 406 doanh nghiệp trong 4 năm tới

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa kí quyết định phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020.

Chính phủ quyết thoái vốn khỏi 406 doanh nghiệp trong 4 năm tới

Thủ tướng đã phê duyệt danh mục doanh nghiệp thoái vốn trong giai đoạn 2017 - 2020

Theo đó, trong năm 2017, Chính phủ sẽ thoái vốn khỏi 135 doanh nghiệp; năm 2018, thoái vốn khỏi 181 doanh nghiệp; năm 2019, thoái vốn khỏi 62 doanh nghiệp; năm 2020 thoái vốn khỏi 28 doanh nghiệp.

Mục tiêu của thoái vốn là đảm bảo nguồn thu cho phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của nền kinh tế.

Đáng chú ý, việc thoái vốn của công ty nông, lâm nghiệp và các công ty con, công ty liên kết của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa thực hiện cổ phần hóa; các doanh nghiệp thuộc: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TP. HCM, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn; Bệnh viện Giao thông vận tải; Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền hình số vệ tinh Việt Nam; Công ty Đầu tư Tháp truyền hình Việt Nam thực hiện theo Quyết định riêng của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Quyết định của Thủ tướng cũng nhấn mạnh, các Bộ, tỉnh – thành chủ động căn cứ tình hình thị trường và thực tế tại doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ và tăng tỷ lệ thoái vốn so với tỷ lệ tối thiểu hằng năm đã được phê duyệt; bổ sung thêm doanh nghiệp thực hiện thoái vốn sớm hơn nhưng cần đảm bảo hiệu quả, tính công khai, minh bạch;

Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trường hợp không thể thực hiện thoái vốn theo Quyết định này vì lý do khách quan (điều kiện thị trường không thuận lợi, tính đặc thù khách quan của từng Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh);

Trước ngày 25 tháng cuối của quý và trước ngày 25 tháng 12 hằng năm gửi báo cáo về tình hình triển khai thực hiện đến Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi.

Tin mới lên