Tiêu điểm

Chính phủ sẽ miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

(VNF) - Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo truyền đạt kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính về một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của đại dịch Covid-19.

Chính phủ sẽ miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

Chính phủ sẽ miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

Theo đó, Thủ tướng đánh giá cao việc Bộ Tài chính đã nhanh chóng, kịp thời đề xuất Thường trực Chính phủ về các giải pháp nêu trên ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân cả nước.

Thường trực Chính phủ và các cơ quan tham dự cơ bản nhất trí với các giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, nhất là các nội dung nêu trên, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 gửi Bộ Tư pháp để thẩm định chậm nhất trong ngày 6/8/2021 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định gửi Bộ Tài chính chậm nhất trong ngày 8/8/2021. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính tổng hợp hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trước ngày 10/8/2021 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ tổ chức lấy ý kiến các Thành viên Chính phủ trong vòng 1 ngày làm việc, phối hợp với Bộ Tài chính để tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Bộ Tài chính khẩn trương tổng hợp ý kiến các bộ, cơ quan liên quan để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/8/2021 về việc tiếp tục giảm tiền thuê đất theo đề xuất của Bộ Tài chính; tiếp tục rà soát đề xuất các biện pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước, báo cáo Chính phủ.

Xem thêm: NHNN yêu cầu tiếp tục miễn giảm lãi vay cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Tin mới lên