Đô thị

Chính phủ thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất đai tại Bình Dương

(VNF) - Các nội dung về công tác quản lý, sử dụng đất đai năm 2012-2019, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, hay việc quản lý đầu tư xây dựng và các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật... tại Bình Dương sẽ được Thanh tra Chính phủ làm rõ.

Chính phủ thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất đai tại Bình Dương

Khu đất tại Bình Dương được "lách luật" tách thửa để phân lô bán nền.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra nhiều nội dung liên quan đến việc chấp hành pháp luật về đất đai, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian 60 ngày. Đoàn thanh tra sẽ do ông Trần Văn Mây, Cục trưởng Cục III của Thanh tra Chính phủ, làm trưởng đoàn.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra nhiều nội dung về trách nhiệm thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng giai đoạn 2014-2019 và công tác quản lý, sử dụng đất đai năm 2012-2019.

Cơ quan này cũng sẽ thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở tại khu vực đô thị trong giai đoạn 2011-2019.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ sẽ làm rõ việc đầu tư xây dựng; các dự án, dấu hiệu vi phạm pháp luật theo nghị quyết 116 năm 2019 của Chính phủ về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Tin mới lên