Tiêu điểm

Chính phủ thông qua Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật để khơi thông kinh doanh, đầu tư

(VNF) - Ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 94/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2021.

Chính phủ thông qua Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật để khơi thông kinh doanh, đầu tư

Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật để khơi thông kinh doanh, đầu tư

Tại nghị quyết này, Chính phủ đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có nội dung liên quan tới đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong tình hình dịch Covid-19.

Cụ thể, Chính phủ đã cơ bản thông qua đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thi hành án dân sự; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Doanh nghiệp; Luật Điện lực) nhằm giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn còn tồn tại giữa các luật, bảo đảm sự thống nhất, khắc phục những vướng mắc trong thực hiện;

Cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết nhằm giảm chi phí, thủ tục cho doanh nghiệp; khơi thông mọi nguồn lực cho đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ phòng chống Covid-19, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép; tăng cường phân cấp, phân quyền đi liền với công tác kiểm tra, giám sát, quản lý Nhà nước.

Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật này theo hướng chỉ sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm; những vấn đề còn mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất giữa các luật; những vấn đề không còn phù hợp với thực tiễn từ nhiều năm nay, đang gây khó khăn, vướng mắc, cần phải khắc phục ngay.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền của Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án Luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 để Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Các bộ có nội dung sửa đổi, bổ sung trong 10 luật nêu trên khẩn trương tổ chức soạn thảo, chịu trách nhiệm về nội dung dự thảo Luật, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 23/8/2021 để tổng hợp; Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2021.

Cũng tại nghị quyết này, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết về mục tiêu xây dựng Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)...

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ, hoàn thiện các quy định của dự thảo Luật.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình trình Quốc hội về dự án luật này tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV.

Nghị quyết này cho thấy, Chính phủ đã cơ bản thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện và các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật; Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình trình Quốc hội về bổ sung dự án Luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV.

Tin mới lên