Tiêu điểm

Chính phủ ‘thúc’ giải ngân vốn đầu công những tháng cuối năm.

(VNF) - Sáng nay, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hết sức quan trọng hiện nay.

Chính phủ ‘thúc’ giải ngân vốn đầu công những tháng cuối năm.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Theo các báo cáo, qua 9 tháng năm 2022, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, đạt 46,7%; chưa có nhiều chuyển biến tích cực; còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chưa phát huy tốt vai trò động lực quan trọng của đầu tư công, nhất là trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

Trước thực trạng trên, Thủ tướng tướng cho biết, ngay từ đầu năm, vấn đề giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia đã được Chính phủ chỉ đạo hết sức quyết liệt, sâu sát với việc ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện, tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến toàn quốc, cuộc họp.

Đã thành lập 6 tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để kiểm tra, đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công và gần đây đã ban hành Nghị quyết số 124/NĐ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên tiếp có các Nghị quyết, Chỉ thị về vấn đề này; phân công rõ trách nhiệm, tổ chức đôn đốc, kiểm tra; song tình hình vẫn không có nhiều chuyển biến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan, địa phương tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nút thắt, điểm nghẽn; nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các dự án chậm, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia chậm.

“Tập trung giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương, các bộ, ngành, góp phần phát triển nhanh và bền vững, nhất là trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn, thách thức hiện nay. Trong bối cảnh nguồn vốn cho các dự án đã có, người dân mong mỏi, đất nước trông chờ; thì có tiền mà không tiêu được, nếu để có tiền mà không giải ngân được là có lỗi với nhân dân”, Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng mong các cơ quan, địa phương hiến kế giải pháp để đẩy nhanh việc giải ngân; trong đó, thẳng thắn góp ý Chính phủ đang vướng gì, các bộ, ngành, địa phương đang vướng gì để có giải pháp khắc phục; yêu cầu trung thực, khách quan, thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ những gì làm được, chưa làm được để tìm ra giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị trực tuyến để đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

 

 

Tin mới lên