Đô thị

Chính phủ vay WB gần nghìn tỷ đổ vào thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

(VNF) - Thị xã Kỳ Anh là đơn vị duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh tham gia dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực” với tổng mức đầu tư 55,7 triệu USD tương đương 1.239 tỷ đồng.

Chính phủ vay WB gần nghìn tỷ đổ vào thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh vừa ký Quyết định số 1686/QĐ-CTN về việc đồng ý kết quả đàm phán hiệp định tài trợ cho dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực” của Việt Nam và Ngân hàng Thế giới như tờ trình của Chính phủ.

Được biết, dự án "Phát triển tổng hợp các đô thị động lực" bao gồm các địa phương tham gia: Yên Bái, Thái Nguyên, Hải Dương, Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

Dự án sẽ có 2 hợp phần chính gồm xây dựng hạ tầng kỹ thuật và giao thông đô thị, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện đầu tư. Dự kiến thời gian thực hiện dự án bắt đầu vào cuối năm 2019, kết thúc vào năm 2025.

Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh thuộc dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực” có tổng mức đầu tư 55,7 triệu USD tương đương 1.239 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới là 42,49 triệu USD, tương đương 956,04 tỷ đồng. Thị xã Kỳ Anh là đơn vị duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh tham gia dự án.

Phó chủ tịch nước ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt nhà nước ký hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lí liên quan. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm làm thủ tục đối ngoại về việc ủy quyền theo quy định.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm vốn vay có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn nợ công.

Tin mới lên