Tiêu điểm

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước bảo đảm thanh khoản cho các tổ chức tín dụng

(VNF) - Đây là một trong những nội dung của Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018 vừa được Chính phủ ban hành.

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước bảo đảm thanh khoản cho các tổ chức tín dụng

Nhu cầu thanh toán cuối năm tăng mạnh đang kéo nhiều ngân hàng chạy đua tăng lãi suất huy động

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018 với nhiều nội dung đáng chú ý.

Cụ thể, Nghị quyết yêu cầu Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan quản lý giá chuyên ngành chuẩn bị kỹ, đề xuất phương án điều chỉnh giá một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu do Nhà nước quản lý với mức độ, thời điểm phù hợp; đồng thời chuẩn bị kịch bản điều hành giá năm 2019; chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi diễn biến tỷ giá, lãi suất, điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ, bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, đáp ứng nhu cầu tín dụng hợp lý cho nền kinh tế. Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm soát, bảo đảm hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019; gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan liên quan để hoàn thiện, trình Hội nghị Chính phủ với địa phương tháng 12/2018.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, đề xuất cụ thể việc triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2019; phối hợp với Bộ Tài chính tập trung đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2018, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch, nhất là đối với các dự án lớn, quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia, công khai các bộ, ngành, địa phương giải ngân chậm.

Bộ Tài chính được yêu cầu chỉ đạo ngành Thuế đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá và nợ đọng thuế, rà soát kỹ các khoản thu, bảo đảm hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2018. Khẩn trương phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác chỉ đạo cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời siết chặt quản lý hình thức kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp triển khai chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chính phủ chỉ đạo Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, ngành, địa phương liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước được giao quản lý.

Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước được giao quản lý trong quý I/2019; phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đề xuất cơ chế đầu tư theo quy định để thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, dự án lớn, có yếu tố bảo đảm an ninh quốc phòng; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thống nhất việc thực hiện Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và Dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Giao thông vận tải tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công, hoàn thiện các dự án, công trình trọng điểm của ngành, bảo đảm chất lượng.

Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ động các giải pháp kiểm soát, thúc đẩy phát triển bền vững thị trường bất động sản. Cùng với đó, bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng dự án Nhà Quốc hội Lào, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành.

Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường tuyên truyền, quảng bá, khuyến khích tiêu dùng sản phẩm nội địa với phương châm "Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam". Tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định CPTPP; khẩn trương đề xuất các dự án luật có liên quan cần sửa đổi, bổ sung để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Cùng với đó, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan thúc đẩy đàm phán để phấn đấu thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu (EVFTA) trước tháng 5/2019.

Tin mới lên