Đô thị

Chính quyền TP. Thủ Đức chính thức điều hành, chỉ đạo công việc từ ngày 22/1

(VNF) - Hết ngày hôm nay (21/1) chính quyền địa phương tại các quận 2, quận 9 và Thủ Đức sẽ kết thúc nhiệm vụ, quyền hạn và chuyển tiếp cho chính quyền địa phương của TP. Thủ Đức thực hiện.

Chính quyền TP. Thủ Đức chính thức điều hành, chỉ đạo công việc từ ngày 22/1

Chính quyền TP. Thủ Đức chính thức điều hành, chỉ đạo công việc từ 22/1/2021

Sở Nội vụ TP. HCM vừa có thông báo gửi Ủy ban Nhân dân quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức về thời điểm chính thức hoạt động của TP. Thủ Đức.

Về thời điểm chính thức hoạt động của TP. Thủ Đức kể từ kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân TP. Thủ Đức để bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân TP.Thủ Đức thì chính quyền địa phương của TP.Thủ Đức chính thức hoạt động.

Chính quyền địa phương tại quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức sẽ kết thúc nhiệm vụ, quyền hạn và chuyển tiếp cho chính quyền địa phương của TP. Thủ Đức thực hiện.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, kể từ ngày 22/1, tất cả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sẽ do chính quyền địa phương TP. Thủ Đức thực hiện. Việc sử dụng con dấu của các cơ quan, đơn vị và các phường thuộc chính quyền địa phương quận 2, quận 9 và Thủ Đức sẽ chấm dứt hiệu lực đến hết ngày 21/1.

Trước đó, ngày 31/12/2020, Thành Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. HCM  đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố TP. Thủ Đức thuộc TP. HCM. Đây là lần đầu tiên TP. HCM được thành lập "thành phố trong thành phố" trực thuộc Trung ương.

Việc thành lập TP. Thủ Đức trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của ba quận: 2, 9 và Thủ Đức. Sau khi thành lập, TP. Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 1.013.795 người.

Trong thời gian vừa qua, TP. HCM đã tiến hành công bố một số quyết định về việc sắp xếp các cơ quan chức năng của các quận 2, quận 9 và Thủ Đức thành cơ quan chức năng của TP. Thủ Đức như: Sáp nhập 3 đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự Quận, 2, Quận 9 thành Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thủ Đức; Thành lập và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ chánh án, phó chánh án Tòa án Nhân dân TP. Thủ Đức…

 

 

Từ khoá: Thủ Đức, TP. HCM,
Tin mới lên