Xe

Chính thức bãi bỏ Thông tư 20 về thủ tục nhập khẩu ô tô

(VNF) - Từ ngày 1/1/2018, các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống không phải nộp bổ sung giấy chỉ định hoặc giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất loại ô tô đó.

Chính thức bãi bỏ Thông tư 20 về thủ tục nhập khẩu ô tô

Chính thức bãi bỏ Thông tư 20 về thủ tục nhập khẩu xe ô tô

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành Thông tư 28/2017 TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Thông tư này nêu rõ, sẽ bãi bỏ quy định các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống sẽ không phải nộp bổ sung giấy chỉ định hoặc giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất loại ô tô đó như quy định hiện hành, kể từ ngày 1/1/2018.

Trước đó, ngày 12/5/2011, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 20/2011/TT-BCT (gọi tắt là Thông tư 20) quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Vì sao Honda CR-V không bán được xe nào tháng 11/2017

Theo đó, các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài việc thực hiện các quy định liên quan có hiệu lực tại thời điểm đó sẽ phải nộp bổ sung những 2 nhóm giấy tờ quan trọng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư 20 từng gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu ô tô trong nước. Thứ nhất, phải có giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ôtô đủ điều kiện do Bộ Giao thông Vận tải cấp.

Thứ hai, phải có giấy chỉ định hoặc giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ôtô đó hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật.​

Sửa đổi thủ tục nhập khẩu xe ô tô tại Thông tư 20

Tin mới lên