Đô thị

Chính thức dừng hoạt động Tổ giám sát liên ngành về đấu thầu cao tốc Bắc - Nam

(VNF) - Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến hoạt động của Tổ giám sát liên ngành theo dõi, giám sát quá trình đấu thầu dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Chính thức dừng hoạt động Tổ giám sát liên ngành về đấu thầu cao tốc Bắc - Nam

Chính thức dừng hoạt động Tổ giám sát liên ngành về đấu thầu cao tốc Bắc - Nam.

Cụ thể, Phó thủ tướng đã đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kết thúc hoạt động của Tổ giám sát liên ngành.

Cùng với đó, Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện công tác đấu thầu, trong đó có việc giám sát hoạt động đấu thầu của dự án cao tốc Bắc - Nam theo đúng quy định.

Trước đó, vào quý III/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quyết định thành lập Tổ giám sát liên ngành theo dõi, giám sát quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Tổ giám sát liên ngành có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Tuy nhiên, đầu tháng 4/2020, Thủ tướng đã chấp thuận việc chuyển đổi toàn bộ 8 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông từ hình thức hợp đồng BOT sang hình thức đầu tư công, đồng thời chỉ đạo phải khởi công toàn bộ các dự án thành phần muộn nhất là tháng 8/2020.

Như vậy, hoạt động đấu thầu sắp tới của dự án chỉ bao gồm việc lựa chọn các nhà thầu trong nước và yêu cầu về tiến độ rất gấp, cần có biện pháp để giảm bớt thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trên cơ sở đó, ngày 29/4, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có báo cáo lãnh đạo Chính phủ về kết quả hoạt động của Tổ giám sát trong thời gian qua và đề xuất dừng hoạt động của Tổ giám sát liên ngành.

Tin mới lên