Tiêu điểm

Chính thức ra mắt Tạp chí điện tử Tài chính doanh nghiệp

(VNF) - Ngày 18/6 tại Hà Nội, Tạp chí điện tử Tài chính doanh nghiệp thuộc Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đã chính thức ra mắt độc giả cả nước. Tạp chí điện tử sẽ là kênh thông tin về pháp luật về thuế, phí, tài chính của các tổ chức, cá nhân...

Chính thức ra mắt Tạp chí điện tử Tài chính doanh nghiệp

Các đại biểu ấn nút khai trương Tạp chí điện tử Tài chính doanh nghiệp.

Tạp chí Tài chính doanh thuộc Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính trước đây, sau đó được chuyển đơn vị chủ quản sang Hội Tư vấn Thuế Việt Nam từ năm 2018. Đây là một tạp chí chuyên ngành cập nhật các cơ chế, chính sách về tài chính, thuế, phí và lệ phí. Phiên bản điện tử của tạp chí được truy vấn tại www.taichinhdoanhnghiep.net.vn

Tạp chí cũng thực hiện phản biện các cơ chế chính sách cần kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc các chính sách về thuế trong quá trình thực thi để cơ quan quản lý có thêm kênh thông tin kịp thời sửa đổi, bổ sung. Tạp chí chú trọng các thông tin hướng dẫn, tư vấn giúp doanh nghiệp hiểu rõ, hiểu đúng, tuân thủ đúng quy định pháp luật, hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Hà Khắc Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp cho biết, phát huy lợi thế là một cơ quan báo chí chuyên ngành về tài chính, Tạp chí điện tử sẽ chú trọng thông tin mang tính chỉ dẫn, giải đáp các cơ chế chính sách, phản ánh các khó khăn cho doanh nghiệp, bạn đọc... và trở thành một “kho dữ liệu” về tài chính doanh nghiệp, thuế dựa trên nền tảng công nghệ số.

Tạp chí điện tử có các chuyên mục: Tin tức, thuế và cuộc sống, tài chính, bất động sản, thị trường, pháp luật tài chính, tài chính quốc tế. Theo đó, Tạp chí điện tử tập trung thông tin về lĩnh vực tài chính, thuế, phí, lệ phí, các hoạt động kinh doanh phát sinh thuế nộp ngân sách nhà nước; thông tin hướng dẫn, tư vấn các doanh nghiệp thực hiện chính sách chế độ thuế, phí, tài chính đối với doanh nghiệp, người nộp thuế.

Hiện nay bên cạnh bản báo in, Cục Báo chí - Bộ Thông Tin Và Truyền Thông chính thức cấp giấy phép hoạt động cho Tạp chí Tài chính doanh nghiệp điện tử từ tháng 6/2019. Với loại hình điện tử, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp sẽ đáp ứng được yêu cầu kịp thời phản ánh những thông tin về chính sách thuế và tài chính đến độc giả, cộng đồng doanh nghiệp.

Tin mới lên