Tài chính

Chính thức thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, phân lại nhiệm vụ của HoSE và HNX

(VNF) - HoSE có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu; trong khi HNX có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu.

Chính thức thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, phân lại nhiệm vụ của HoSE và HNX

Chính thức thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, phân lại nhiệm vụ của HoSE và HNX

Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức ký Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Sở được tổ chức theo mô hình công ty mẹ – công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Vốn điều lệ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là 3.000 tỷ đồng.

Theo quyết định, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại trong nước; hạch toán độc lập, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là Vietnam Exchange; tên viết tắt là VNX.

Trụ sở chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đặt tại Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, các công ty do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập bao gồm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Vốn điều lệ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là 3.000 tỷ đồng, bao gồm vốn điều lệ tại thời điểm bắt đầu hoạt động và vốn bổ sung trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam quyết định mức vốn điều lệ của HNX và HoSE sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính.

Điểm đáng chú nhất trong quyết định là việc phân định lại nhiệm vụ cho HNX và HoSE.

Theo đó, HNX có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, HoSE có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam bao gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng thành viên.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM bao gồm: Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2/2021.

Tin mới lên