Tài chính

Chính thức vận hành Cổng Công khai Ngân sách nhà nước

(VNF) - Hôm nay (26/8), Bộ Tài chính đã chính thức vận hành Cổng Công khai Ngân sách nhà nước (https://ckns.mof.gov.vn/).

Chính thức vận hành Cổng Công khai Ngân sách nhà nước

Chính thức vận hành Cổng Công khai Ngân sách nhà nước

Cổng Công khai ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính xây dựng và nhận được sự hỗ trợ của Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam (Chương trình AAA). Chương trình AAA do Chính phủ Thụy Sĩ và Chính phủ Canada đồng tài trợ và ủy thác qua Ngân hàng Thế giới từ năm 2016.

Với hoạt động tài chính ngân sách nhà nước nói chung và công khai ngân sách nói riêng, Cổng Công khai Ngân sách nhà nước sau khi đi vào hoạt động và khai thác sẽ đem lại những ảnh hưởng tích cực.

Cổng Công khai Ngân sách nhà nước được xây dựng trên cơ sở tham khảo các mô hình tiên tiến trên thế giới và yêu cầu về công khai, minh bạch ngân sách của Việt Nam, từng bước hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ và Bộ Tài chính trong việc cam kết thực hiện công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình trong việc phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực công. Đối với Bộ Tài chính, Cổng sẽ giúp quá trình tổng hợp báo cáo công khai ngân sách được thực hiện nhanh và chính xác hơn.

Đây còn là công cụ cho phép giám sát quá trình thực hiện công khai của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, công tác báo cáo công khai ngân sách sẽ trở nên đơn giản và thuận tiện hơn. Còn đối với người dân, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và các tổ chức trong và ngoài nước, đây là một kênh truyền thông cung cấp dữ liệu, thông tin cần thiết để giúp họ nắm bắt các vấn đề liên quan đến tài chính ngân sách quốc gia, qua đó thể hiện sự quan tâm và tăng cường sự giám sát của xã hội. Nhờ đó, sẽ góp phần cải thiện điểm số công khai minh bạch ngân sách quốc gia, công khai ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương và công khai ngân sách địa phương.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá, việc xây dựng và đưa vào sử dụng chính thức Cổng Công khai Ngân sách nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước tra cứu, khai thác thông tin dữ liệu, giúp tăng cường hoạt động giám sát ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính xác định việc xây dựng chuyên trang độc lập về công khai ngân sách nhà nước là bước khởi đầu để tiến tới thực hiện dữ liệu mở của ngành tài chính nhằm cung cấp cho người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước những thông tin về hoạt động của ngành, đồng thời thực hiện kết nối, cung cấp thông tin cho Cổng Dữ liệu quốc gia và với các bộ, ngành, cơ quan trung ương.

 

Tin mới lên